Tisková zpráva

„Pozemští" andělé na Slovensku

V rámci humanitárních služeb se zázraky často stávají prostřednictvím obyčejných lidí.

Starší Scott Kozak a sestra Kelly Kozaková jsou misionářským manželským párem z řad starších členů a pracují v rámci své služby na Slovensku a v Polsku jako ředitelé humanitární pomoci pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Pomáhají velmi zbídačené romské komunitě usazené poblíž městečka Karolov Dvor, které se nachází 500 km východně od Bratislavy, obstarat palivové dříví, aby si mohla vařit a zajišťovat vytápění svých skromných příbytků.

V únoru 2023 Kozakovi podali zprávu, že hledají - ale nenacházejí - možnost obstarat pro tuto romskou osadu velké množství palivového dříví za dobrou cenu. Byl únor a stále panovaly třeskuté mrazy. Kozakovi byli velmi vděční, že se jim dostalo „láskyplného milosrdenství", když jim dva dobří lidé, které předtím neznali a kteří nepatřili ani k oné romské komunitě, pomohli tento závažný problém vyřešit.

Romové jsou v mnoha oblastech světa považováni za vyvržence a mnozí žijí v extrémní chudobě, což je rovněž případ obyvatel této osady. Jedinou možnost, jak si mohou ve svém provizorním domově zatopit a uvařit, představují malá kamínka na dřevo. Cena palivového dříví na Slovensku však vzrostla na více než dvojnásobek. Vzhledem k obavám z energetické krize, která měla zasáhnout Evropu, se mnozí lidé ve střední Evropě připravovali na to, že budou muset své domovy vytápět dřevem, jehož primárním zdrojem je právě Slovensko.

Romové si zkrátka potřebné dříví nemohli dovolit. Kromě vysoké ceny dříví a potřeby obstarat je ve velkém množství se obyvatelé osady museli navíc potýkat s obtížemi, které představovala vzdálenost a náklady na dopravu - nejbližší zdroj dříví je od ní vzdálený tři hodiny jízdy.

Ale pak „přispěchali na pomoc dva andělé, kteří žijí mezi námi", vzpomíná starší Kozak. O výzvě v podobě shánění palivového dříví se zmínil při jednom běžném rozhovoru s jedním ze svých nových přátel, který se jmenuje Joseph Molnar. Joseph se rozhodl, že se obrátí na svého přítele Jozefa Karahutu, který podniká v oblasti obchodu s řezivem. Joseph Kozakovým zařídil schůzku s tímto mužem, na níž by s ním mohli prodiskutovat své potřeby, přímo v jeho skladu řeziva. Ačkoli Jozef obchoduje se stavebním řezivem, a nikoli s palivovým dřívím, laskavě souhlasil, že připraví fůru palivového dříví dost velkou na to, aby oné romské osadě vydržela po zbytek zimy - a za dobrou cenu. A nejen to - dohodli se, že bude doručena za pouhé tři dny. „Tito dva muži jsou doslova andělé, kteří způsobili, že se stal zázrak, který přinesl úlevu lidem v zoufalé nouzi," uvedli Kozakovi.

Starší Jeffrey R. Holland z Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů učil: „Vydávám svědectví o andělech, těch nebeských i těch pozemských. … Když … mluvíme o těch, kdo jsou nástroji v rukou Božích, uvědomme si, že ne všichni andělé pocházejí z druhé strany závoje. S některými kráčíme a promlouváme - zde, nyní, každý den. Někteří bydlí v našem sousedství."

Slovy Kozakových: „Náš Nebeský Otec nám neustále žehná zdroji, které potřebujeme, abychom mohli naplňovat poslání své misie, které spočívá v žehnání Božím dětem. A v některých případech jsou těmito zdroji jiné Jeho děti." Kozakovi jsou dva z padesáti misionářů pro sociální péči a soběstačnost z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kteří slouží na plný úvazek v Evropě. Po celém světě slouží v tomto povolání 200 misionářů. Každý z nich může na základě vlastních zkušeností říci, že když se řídíme nabádáním Ježíše Krista, abychom milovali své bližní a sloužili jim, koná Bůh zázraky - a někdy posílá anděly.

V sobotu 8. dubna jsme si připomněli Mezinárodní den Romů. Oslavuje kulturu, historii a umění Romů a jejich přispění mnoha národům. Rovněž usiluje o zvýšení povědomí o mnoha těžkostech, kterým Romové čelí. Romové jsou, stejně jako některé další etnické menšiny, již celá staletí přehlíženi a znevýhodňováni. Zhruba 80 % Romů v Evropě žije v žalostné chudobě a ani ti, kteří žijí poblíž Karolova Dvora, nejsou výjimkou.

Miliony Romů tvoří až 12 % (přesné údaje nejsou známy) celkového počtu obyvatel Maďarska, Ruska, Slovenska, Srbska, Španělska a Francie. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů slouží všem lidem, bez ohledu na jejich rasu, vyznání, kulturu či zemi. Církev v roce 2022 uskutečnila 138 humanitárních projektů, které přinesly užitek více než 351 000 lidí.

U zrodu přátelství staršího a sestry Kozakových a Josepha a Ludmily Molnarových stál prostý přátelský pozdrav. Starší Kozak vypráví: „Pánovy cesty jsou nevyzpytatelné. Joseph a Ludmila Molnarovi jsou rodáci ze Slovenska, ale deset let žili v USA. Ludmila si povšimla amerického přízvuku sestry Kozakové, když se pozdravily v obchodě, který se nachází v našem bytovém domě." Po několika minutách rozhovoru zjistily, že obě rodiny žily před více než 25 lety poblíž sebe v kalifornském městě Irvine. Obě ženy mají syna, který v té době hrál hokej. Když se v Irvine otevíral nový zimní stadion, byli na slavnostním otevření spolu se svými syny přítomni jak starší Kozak, tak Joseph - a je možné, že jejich synové stáli vedle sebe.

O dvacet pět let později se tyto rodiny konečně setkaly - na Slovensku, vzdáleném od Irvine 10 600 kilometrů - aby přivedly „pozemské anděly" a zasloužily se o to, aby obyvatelé romské osady na předměstí Karolova Dvora lépe přestáli zimu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.