Fakta a čísla

Close

  Česká republika

  2,643

  Počet členů

  1 z

  1

  Kůly

  12

  Kongregace

  7 Sbory
  5 Odbočky

  2

  Střediska rodinné historie

  2

  1

  Misie

  Historie

  Historie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

  Na jaře roku 1820 odešel 14letý chlapec jménem Joseph Smith do lesnatého hájku poblíž svého domova v Palmyře ve státě New York a modlil se, aby zjistil, do které církve má vstoupit. V odpověď na jeho modlitbu se mu zjevil Bůh Otec a Jeho syn Ježíš Kristus – stejným způsobem, jako se v biblických dobách nebeské bytosti zjevovaly prorokům jako byl Mojžíš nebo Pavel. Joseph zjistil, že Církev, kterou kdysi založil Ježíš Kristus, již na zemi neexistuje.

  Bůh vybral Josepha Smitha, aby znovuzřídil Církev Ježíše Krista na zemi. V průběhu následujících deseti let Josepha navštívili další poslové z nebe. Přeložil Knihu Mormonovu a obdržel pravomoc založit Církev. Církev byla založena 6. dubna 1830 ve Fayette ve státě New York a Joseph Smith se stal jejím vedoucím. Církev se rozrostla do organizace, jejíž členové a kongregace se nacházejí po celém světě.

  Počátky Církve v České republice

  V roce 1884 přijel z Vídně do Prahy první misionář, Thomas Biesinger. Pro své kázání byl uvězněn. Než byl vypovězen ze země, pokřtil a konfirmoval Antonína Justa, který předtím svědčil proti němu

  Misionářská práce ve skutečnosti započala až o 45 let později, z velké části díky Františce Brodilové. 24. července 1929 starší John A. Widtsoe z Kvora Dvanácti zasvětil Československo pro hlásání evangelia. Došlo k tomu na Kněží hoře poblíž hradu Karlštejn.

  Doba pronásledování

  Církev zapustila v Československu kořeny, ale příchod druhé světové války vše změnil. Běžná misionářská práce byla po obsazení země německou armádou přerušena a misionáři byli evakuováni.

  V roce 1946 se misionáři do Československa vrátili, ovšem nástup komunistů k moci v roce 1948 opět vše změnil. Veřejná činnost Církve byla 6. dubna 1950 zakázána.

  Po více než 40 let si členové Církve udržovali víru v tichosti, aniž by ji mohli veřejně vyznávat a aniž by měli pravidelný kontakt s Církví za hranicemi Československa. Byli sledováni StB a podrobováni opakovaným výslechům. Mnohým bylo vyhrožováno, že přijdou o zaměstnání nebo budou uvězněni, pokud odmítnou podávat informace.

  Vývoj po roce 1990

  Opětovného oficiálního uznání se Církvi dostalo 22. února 1990. V květnu 1990 se do Československa znovu vrátili misionáři. V té době bylo v Československu 345 členů.

  V roce 2016 byl v České republice zorganizován první kůl (vyšší církevní organizační jednotka). Čeští členové s podporou misionářů se aktivně zapojují do mnoha projektů služby a pomoci potřebným. Po přírodních katastrofách i v jiných nouzových situacích poskytuje Církev potraviny, ošacení, pitnou vodu či zdravotnické potřeby, ale i mnoho hodin dobrovolnické práce.

  Afrika

  Počet členů

  Členové
  Kongregace

  791,837

  Členové

  2,559

  Kongregace

  Misie

  40Misie

  Střediska rodinné historie

  421

  Chrámy

  6Chrámy

  Asie

  Počet členů

  Členové
  Kongregace

  1,281,560

  Členové

  2,103

  Kongregace

  Misie

  45Misie

  Střediska rodinné historie

  368

  Chrámy

  8Chrámy

  Evropa

  Počet členů

  Členové
  Kongregace

  503,692

  Členové

  1,318

  Kongregace

  Misie

  36Misie

  Střediska rodinné historie

  660

  Chrámy

  14Chrámy

  Severní Amerika

  Počet členů

  Členové
  Kongregace

  9,551,107

  Členové

  18,426

  Kongregace

  Misie

  175Misie

  Střediska rodinné historie

  2,819

  Chrámy

  113Chrámy

  Tichomoří

  Počet členů

  Členové
  Kongregace

  591,950

  Členové

  1,308

  Kongregace

  Misie

  18Misie

  Střediska rodinné historie

  317

  Chrámy

  11Chrámy

  Jižní Amerika

  Počet členů

  Členové
  Kongregace

  4,269,273

  Členové

  5,616

  Kongregace

  Misie

  97Misie

  Střediska rodinné historie

  1,119

  Chrámy

  24Chrámy