Tiskové zprávy

Mezináboženský vánoční koncert pozve všechny k oslavě Kristova narození

Připravovaný třetí díl cyklu „Saints" se ohlíží za historií Církve v Evropě

53 poradců z řad dorůstajícího pokolení se setkalo, aby se spolu poradili

Církev rozšiřuje vedoucí role pro dorůstající pokolení v Evropě

Služebně starší vedoucí Církve promlouvají na mezináboženském fóru G20 v Itálii

Svatí posledních dnů pomáhají spolu s druhými obětem záplav

Svatí v Česku se během nadcházejícího víkendu zúčastní kůlové konference, částečně v on-line prostoru

Pražský kůl o víkendu 23. a 24. října pořádá konferenci. Událost se bude skládat ze tří zasedání. Nejvýznamnější nedělní část je určena pro všechny členy a přátele Církve, na sobotní večerní zasedání jsou zváni všichni dospělí Svatí a sobotní odpolední část je určena vedoucím kněžství a všem úředníkům a úřednicím Církve. 

Dorůstající pokolení ve Spojeném království a v Irsku „pozvedá druhé tam, kde samo stojí"

Řečníci na celosvětové konferenci zdůrazňují naději v Kristu

Kristovi následovníci jsou vyzýváni, aby hledali naději ve Spasiteli a přinášeli světu světlo. Tyto myšlenky zazněly v celé řadě proslovů pronesených na celosvětové generální konferenci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která proběhla ve dnech 2.–⁠3. října 2021. Do programu přispělo i mnoho věrných členů z Evrop...

Nová řada videí o tom, jak se můžete připravit na generální konferenci