Tiskové zprávy

Prorok zve všechny, aby se postili a modlili za úlevu od COVID-19

President Russell M. Nelson, prorok Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vyzývá svět, aby se připojil ke členům Církve k nedělnímu celosvětovému půstu (29. 3. 2020). Půst znamená, že vynecháme dvě po sobě jdoucí jídla. Půst spojený s modlitbou nám pomáhá v tom, abychom se více přiblížili Bohu, získali více duchovní...

Generální konference v dubnu 2020‚ se bude lišit od všech předchozích konferencí 

Všichni členové a přátelé Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou zváni k účasti na 190. výroční generální konferenci. První předsednictvo, členové Kvora Dvanácti apoštolů a další vedoucí Církve pronesou poselství pro inspiraci a ponaučení. Tuto konferenci členové Církve dychtivě očekávají kvůli slovům, která loni...

V březnu oslavujeme ženy za jejich vliv na utváření budoucnosti

8. března se slavil Mezinárodní den žen – den, kdy si připomínáme úspěchy, kterých dosáhly ženy v sociální, ekonomické, kulturní a politické oblasti. Shodou okolností si v měsíci, kdy se slaví Mezinárodní den žen, připomíná výročí i organizace žen Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která je známa jako Pomocné sdružení....

Latter-day Saint Charities [Charitativní organizace Svatých posledních dnů] požehnala v roce 2019 milionům lidí

Celosvětový otisk organizace Latter-day Saint Charities se v roce 2019 rozrostl tak, že požehnal milionům lidí ve 142 zemích a územích prostřednictvím 3221 projektů dokončených ve spolupráci s 2000 partnery. Humanitární organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů dnes zveřejnila tyto údaje a další informace ve své...

Aktualizováno: Konání shromáždění členů Církve bylo po celém světě dočasně pozastaveno

První Předsednictvo a Kvorum Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů rozeslalo členům Církve po celém světě 12. března 2020 dopis, který řeší setkávání v nastalé situaci.

Dopad nákazy COVID-19 na misionářská výcviková střediska

Počínaje 16. březnem 2020 budou všichni misionáři, kteří měli nastoupit do misionářských výcvikových středisek v Provu (v Utahu) nebo v Prestonu (v Anglii), školeni na dálku prostřednictvím videokonference.

Vliv pandemie COVID-19 na velká shromáždění členů Církve

Po zvážení doporučení vedoucích představitelů orgánů státní správy, církevních vedoucích a předních zdravotnických odborníků po celém světě a po vlastním zvážení situace spojeném s modlitbou jsme se rozhodli odložit konference kůlu a konference vedoucích a další velká shromáždění v územích Církve, kde dochází k závažnému šíření...

Jak nákaza COVID-19 ovlivní generální konferenci v dubnu 2020

V rámci snahy napomoci zvládnutí tohoto problému považujeme za moudré omezit účast na nadcházející generální konferenci, která se bude konat v dubnu 2020. Máme v plánu uskutečnit všech pět zasedání této konference v Konferenčním centru. Zúčastní se jich v souladu se svými pověřeními generální autority, generální úředníci a...

President Nelson vybízí k tomu, abychom se dělili o poselství Znovuzřízení evangelia

Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vybízí Svaté posledních dnů, aby se v roce 2020 dělili s druhými o evangelium Ježíše Krista. V novém roce si připomínáme dvousté výročí Prvního vidění. 

Nová epidemie – porušování náboženské svobody

Náboženská svoboda znamená více než jen právo člověka věřit, čemu si přeje. Je to svoboda mluvit a jednat v souladu se základními prvky svého náboženského přesvědčení. Náboženská svoboda chrání právo každého člověka mít svou víru a projevovat ji, aniž by byl za to pronásledován, čelil obviňování nebo aniž by mu byl upírán nárok...