Tiskové zprávy

Celosvětové zasvěcující shromáždění pro mladé dospělé s presidentem Russellem M. Nelsonem a sestrou Wendy W. Nelsonovou

Iniciativa učí laické duchovní v Evropě jak pomáhat druhým během krizových situací

Církevní program napomáhá uzdravení ze sexuálního zneužívání

Starší Uchtdorf ujišťuje ukrajinské uprchlíky v Polsku, že Bůh je s nimi

3. díl cyklu Saints vypráví příběhy Svatých posledních dnů z celého světa

Dnes vyšel ve čtrnácti jazycích netrpělivě očekávaný třetí díl cyklu Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days, s nímž se nyní mohou seznámit čtenáři z celého světa. Tato nejnovější kniha s podtitulem Boldly, Nobly, and Independent vypráví příběh Svatých posledních dnů z období mezi lety 1893 až 1955...

Svatí posledních dnů pomáhají vést humanitární úsilí po celé Evropě

Svatým posledních dnů v Evropě se dostává požehnání díky tomu, že žehnají druhým

Vedoucí představitelé Svatých posledních dnů kladou důraz na osobní pokoj uprostřed neklidu po celém světě

Vedoucí představitelé Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zdůraznili během celosvětové výroční generální konference Církve (v sobotu 2. dubna a v neděli 3. dubna 2022) cestu k dosažení osobního pokoje prostřednictvím Ježíše Krista navzdory hrůzám války a konfliktům.

Generální konference: poselství naplněné pokojem a nadějí, které přicházejí prostřednictvím Ježíše Krista

V sobotu 2. dubna a v neděli 3. dubna 2022 proběhne živé vysílání generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, které bude možné zhlédnout po celém světě.

Svatí posledních dnů v Evropě nacházejí nové způsoby, jak sloužit uprchlíkům

Tak jak roste příliv uprchlíků z východní Evropy, zastává Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů i nadále aktivní roli v poskytování humanitární pomoci na mnoha místech Evropy.