Tiskové zprávy

Prorok zveřejňuje poselství o uzdravující moci vděčnosti

Podzimní konferenci kůlu nahradí zasvěcující shromáždění

Letošní podzimní konference kůlu Praha se kvůli pandemii covidu-19 neuskuteční. Nahradí ji kůlové zasvěcující shromáždění, které se bude přenášet přes internet již během nadcházejícího víkendu 21.–22. listopadu 2020. Motto zasvěcujícího shromáždění: „Pojďte, Svatí, jen neochvějně dál, s radostí, s odvahou.“

20. listopadu se můžeme těšit na mimořádné video poselství proroka o naději a uzdravení

Russell M. Nelson, prorok a president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vystoupí 20. listopadu 2020 v 19:00 SEČ s mimořádným video poselstvím určeným světu.

Bohoslužby on-line a v domovech

Kvůli pandemii Covidu-19 a opatřením pro zmírnění šíření viru byly na konci září bohoslužby Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů s osobní účastí zkráceny a během dalších dvou týdnu zrušeny. Díky rychlé reakci českých církevních vedoucích však mají od půlky října členové, přátelé i široká veřejnost opět příležitost sledovat...

Sestra Eubanková diskutuje na mezináboženském fóru G20 o roli víry během pohrom

V reakci na covid-19 a s ním spojenou potravinovou krizi poskytla organizace Latter-day Saint Charities pomoc, která v 35leté historii této organizace dosáhla rekordní výše, řekla sestra Sharon Eubanková, presidentka humanitární organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, během závěrečného plenárního zasedání mezináboženského...

Starší Bednar se na mezináboženském fóru G20 zamýšlí nad rolí náboženství v krizi vyvolané covidem-19

Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů ve středu 14. října 2020 uvedl, že nálepkování náboženství jako nepodstatného oboru činnosti ze strany některých vlád představuje během pandemie covidu-19 vážnou překážku na cestě k zotavení.

8 miliard jmen!

FamilySearch, největší genealogická služba na světě, dosáhla významného milníku a nyní obsahuje osm miliard jmen, v nichž je možné vyhledávat. To představuje téměř celkový současný počet obyvatel země, přičemž u některých z nich je docela dobře možné, že k vám mají příbuzenskou vazbu. Záznamy pocházejí téměř z každé země.

Jak pomáháme: Projekt služby – šití látkových tašek pro dětské oddělení nemocnice v Liberci

Sestry měly své výrobky dovézt na konferenci Pomocného sdružení do Prahy v březnu, ale kvůli pandemii COVID-19 se konference nekonala. To je ale neodradilo a tašky byly předány 27. srpna dětskému oddělení v Liberci.

Malé a prosté věci – humanitární práce v Rumunsku

„Vyřešit chudobu v domácnosti je jedním z klíčů, jak skončit s dětskou chudobou, která odtud často pramení. Přístup ke kvalitním sociálním službám musí být prioritou.“ António Guterres, generální tajemník OSN.

Zrušení nedělních shromáždění s osobní účastí od 11. 10. 2020

V souvislosti s aktuálním vývojem pandemické situace v naší zemi a na základě přijatých vládních opatření učinili vedoucí Církve v ČR následující rozhodnutí.