Tiskové zprávy

Překonávání nedostatku farmaceutických potřeb

Latter-day Saint Charities, humanitární organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů s celosvětovou působností, spolupracuje v posledních třech letech s neziskovou organizací Banco Farmaceutico, a to jak formou poskytování dobrovolnické práce, tak formou finanční pomoci, aby pomohla překonat obtížnou dostupnost léčiv...

Matoucí výklad vs. správné pochopení zdravotního zákona zvaného také Slovo moudrosti

Slovo moudrosti je zdravotní zákon pro fyzický a duchovní prospěch Božích dětí. Zahrnuje pokyny ohledně toho, jaké jídlo je pro nás dobré a jakým látkám se vyhnout.

Pokyny týkající se bezpečného návratu k církevním shromážděním a akcím

Církevní vedoucí České republiky rozhodli o tom, že nedělní shromáždění s osobní účastí budou v kůlu Praha obnovena v neděli 5. 7. 2020. Učinili tak v souladu s pokyny Prvního předsednictva a Předsednictva území Evropa.

Oznámení výjimek v měřítkách oblékání pro mladé misionáře

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámila výjimky v měřítkách oblékání pro
mladé muže, kteří slouží jako misionáři....

Služba chudým a potřebným v době pandemie COVID-19

V dobách nouze je možné pomáhat buď jako jednotlivci, nebo skrze společné úsilí mnoha lidí. Ať už je potřeba malá či velká, členové z téměř 1400 kongregací Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z celé Evropy hledají možnosti, jak pomáhat druhým – a to nejen jako jednotlivci, ale i ve skupinách.

...

Generální konference v říjnu 2020 proběhne pouze ve virtuální podobě

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zaslalo členům Církve po celém světě následující dopis týkající se generální konference, která se uskuteční v říjnu 2020.

President Russell M. Nelson vyzývá k respektování lidské důstojnosti 

Ve světle nedávných událostí sdílel Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, na svých účtech v sociálních médiích následující zprávu.

Online přenosy českých nedělních bohoslužeb povzbuzují během pandemie členy Církve v ČR i ve světě

V České republice se v důsledku vyhlášení nouzového stavu zavřely dveře ve čtrnácti kongregacích Církve Ježíše Krista. Předsednictvo kůlu reagovalo na tuto situaci a obratem poskytlo věřícím možnost účastnit se bohoslužeb online. Hned následující neděli 15.3. začaly internetové přenosy společných nedělních shromáždění svátosti...

První předsednictvo poskytuje pokyny týkající se bezpečného návratu k církevním shromážděním a akcím

Členové Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů dali svolení k postupnému, do fází rozdělenému návratu k některým každotýdenním církevním bohoslužbám a akcím. Ve sdělení, které bylo včera posláno generálním a místním vedoucím po celém světě, se uvádí, že tento návrat lze uskutečnit jen tehdy,...

První předsednictvo ohlašuje omezené znovuotevření chrámů

„S hlubokou vděčností Nebeskému Otci za to, že vyslyšel naše modlitby, s radostí oznamujeme, že přistoupíme k opatrnému, postupnému znovuotevírání chrámů,“ uvedlo První předsednictvo. „Počínaje pondělím 11. května 2020 se budou ve vybraných chrámech vykonávat obřady pečetění manžela a manželky určené žijícím členům, kteří byli...