Tiskové zprávy

Spojeny na dálku - jak sblížit generace

Nedělní virtuální shromáždění mění formu

Na několik dalších nedělí (prozatím cca do půlky června) plánuje předsednictvo kůlu Praha živá zoomová shromáždění. Shromáždění si vždy připraví pověřený sbor nebo odbočka, tak jako tomu bylo doposud u předtáčených shromáždění, a povede ho člen vysoké rady přidělený dané jednotce. Podle vývoje pandemické situace, kdy je bráno...

Dobrovolnická činnost - maličkosti bývají příčinou velkých změn

Vedoucí představitelé z řad Svatých posledních dnů promluví na vatikánské konferenci

Vedoucí představitelé z řad Svatých posledních dnů promluví na vatikánské konferenci

Co přinesla jarní konference kůlu Praha – změny, výzvy i zaslíbení

Letošní jarní konference kůlu Praha nesla motto „Čas na změnu srdce“. Nepřinesla však jenom změnu srdce. Konference byla historicky první konferencí kůlu v přímém přenosu přes internet. Zatímco před rokem byla konference kůlu na jaře kvůli pandemii covidu-19 zrušena a na podzim se místo konference konalo zvláštní zasvěcující...

Svatí posledních dnů oznamují změny v evropském vedení

K 1. srpnu 2021 započne starší Massimo De Feo svou službu jako nový president území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Do té doby bude působit ve svém pověření jako první rádce. Tento 60letý Ital se službě na plný úvazek jakožto generální autorita začal věnovat v roce 2016, kdy ukončil svou profesní dráhu v...

Jarní konference kůlu Praha – co očekávat a jak se připravit?

Dvakrát do roka, zpravidla na jaře a na podzim, pořádá kůl konferenci, na které promlouvají k věřícím místní církevní vedoucí. Hlavním účelem kůlové konference je posilnit víru a svědectví členů. Kůlové konference a jejich termíny jsou stanovovány presidentem Kvora Dvanácti apoštolů.

Na dubnové generální konferenci roku 2021 bylo ohlášeno 20 nových chrámů a nové Generální předsednictvo Primárek

Na 191. generální konferenci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která se konala v sobotu 3. dubna a v neděli 4. dubna 2021 v Konferenčním centru v utažském Salt Lake City, zazněla jména nových generálních autorit, byla vyjádřena podpora novému Generálnímu předsednictvu Primárek a byla ohlášena výstavba 20 nových ...

Prorok na generální konferenci oznámil 20 nových chrámů

President Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Russell M. Nelson, oznámil 4. dubna 2021 během nedělního odpoledního zasedání generální konference plány na výstavbu nových chrámů po celém světě. 

Mimořádné výzvy celosvětových i místních vedoucích

O Květné neděli 28. 3. 2021 president Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vystoupil s mimořádnou výzvou týkající se Svatého týdne a Velikonoc. V předvečer letošního Svatého týdne, v sobotu 27. 3. 2021 proběhl také zvláštní fireside s presidentem Martinem Pilkou, presidentem kůlu Praha....