Tiskové zprávy

Select a Year

Závěrečné vysílání pořadu Nastupující generace Evropy 2020 představí službu poskytovanou po celé Evropě

Závěrečné vysílání pořadu Nastupující generace Evropy 2020 určeného mládeži a mladým dospělým z celé Evropy bude možné zhlédnout 25. září v 19:00 středoevropského letního času na oficiálních územních stránkách Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů na Facebooku, Instagramu a Youtube. Toto vysílání bude dostupné ve 22 jazycích...

Věrní evropští členové jsou zváni, aby se připojili k celosvětové virtuální konferenci

Světový den prevence sebevražd 10. září

Církevní internetové stránky uvádějí zdroje a materiály, jež poskytují informace a podporu jednotlivcům a rodinám

Vysílání pro tisíce diváků z celé Evropy představí mladé dospělé z Finska a Itálie

Další evropské živé vysílání ‚Rise and Reach‘, které se prostřednictvím Facebooku uskuteční 28. srpna od 19:00 SELČ (ve Velké Británii od 18:00) a které moderují mladí dospělí z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, bude zaměřeno na to, jak mladí Evropané pozitivně ovlivňují své okolí. Čekají vás reportáže, otázky a...

Pandemie mladé studenty evangelia neodrazuje

Seminář přivádí mladé lidi po celém světě blíže k Ježíši Kristu. Jako seminář se označují náboženské vzdělávací programy určené mládeži Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů ve věku 14 až 18 let. Statisíce mladých lidí po celém světě musely svou účast na semináři přizpůsobit omezením vyplývajícím z pandemie COVID-19....

Přednášky Elizy R. Snowové publikovány on-line

Veškeré proslovy a přednášky Elizy R. Snowové, významné pionýrky a vedoucí žen v historii Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, budou nyní publikovány on-line. Tyto dokumenty budou publikovány na nové webové stránce: „The Discourses of Eliza R. Snow.“ Veřejnosti jsou dostupné zdarma. Tento projekt vydavatelství Church Historian’s...

Pokračuje omezené znovuotevření chrámů ohlášené Prvním předsednictvem

„S hlubokou vděčností Nebeskému Otci za to, že vyslyšel naše modlitby, s radostí oznamujeme, že přistoupíme k opatrnému, postupnému znovuotevírání chrámů,“ uvedlo První předsednictvo. „Počínaje pondělím 11. května 2020 se budou ve vybraných chrámech vykonávat obřady pečetění manžela a manželky určené žijícím členům, kteří byli...

Překonávání nedostatku farmaceutických potřeb

Latter-day Saint Charities, humanitární organizace Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů s celosvětovou působností, spolupracuje v posledních třech letech s neziskovou organizací Banco Farmaceutico, a to jak formou poskytování dobrovolnické práce, tak formou finanční pomoci, aby pomohla překonat obtížnou dostupnost léčiv...

Matoucí výklad vs. správné pochopení zdravotního zákona zvaného také Slovo moudrosti

Slovo moudrosti je zdravotní zákon pro fyzický a duchovní prospěch Božích dětí. Zahrnuje pokyny ohledně toho, jaké jídlo je pro nás dobré a jakým látkám se vyhnout.

Pokyny týkající se bezpečného návratu k církevním shromážděním a akcím

Církevní vedoucí České republiky rozhodli o tom, že nedělní shromáždění s osobní účastí budou v kůlu Praha obnovena v neděli 5. 7. 2020. Učinili tak v souladu s pokyny Prvního předsednictva a Předsednictva území Evropa.