Tiskové zprávy

Obdiv, úcta a vděčnost za život královny Alžběty II.

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydalo ve čtvrtek 8. září 2022 prohlášení týkající se úmrtí královny Alžběty II.

Součástí konference RootsTech 2023 bude zasedání jak s virtuální, tak s osobní účastí

Proběhlo zasvěcení chrámu Praia na Kapverdách

Svatí posledních dnů z Evropy věnovali Ukrajině více než 900 tun potravin

Učte tak, jak učil Spasitel – vysílání se starším Dieterem F. Uchtdorfem

Starší Dieter F. Uchtdorf z Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů promluví v neděli 12. června 2022 během mimořádného vysílání s názvem „Učte tak, jak učil Spasitel“.

Celosvětové zasvěcující shromáždění pro mladé dospělé s presidentem Russellem M. Nelsonem a sestrou Wendy W. Nelsonovou

Iniciativa učí laické duchovní v Evropě jak pomáhat druhým během krizových situací

Církevní program napomáhá uzdravení ze sexuálního zneužívání

Starší Uchtdorf ujišťuje ukrajinské uprchlíky v Polsku, že Bůh je s nimi

3. díl cyklu Saints vypráví příběhy Svatých posledních dnů z celého světa

Dnes vyšel ve čtrnácti jazycích netrpělivě očekávaný třetí díl cyklu Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days, s nímž se nyní mohou seznámit čtenáři z celého světa. Tato nejnovější kniha s podtitulem Boldly, Nobly, and Independent vypráví příběh Svatých posledních dnů z období mezi lety 1893 až 1955...