Tiskové zprávy

První předsednictvo poskytuje pokyny týkající se bezpečného návratu k církevním shromážděním a akcím

Členové Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů dali svolení k postupnému, do fází rozdělenému návratu k některým každotýdenním církevním bohoslužbám a akcím. Ve sdělení, které bylo včera posláno generálním a místním vedoucím po celém světě, se uvádí, že tento návrat lze uskutečnit jen tehdy,...

První předsednictvo ohlašuje omezené znovuotevření chrámů

„S hlubokou vděčností Nebeskému Otci za to, že vyslyšel naše modlitby, s radostí oznamujeme, že přistoupíme k opatrnému, postupnému znovuotevírání chrámů,“ uvedlo První předsednictvo. „Počínaje pondělím 11. května 2020 se budou ve vybraných chrámech vykonávat obřady pečetění manžela a manželky určené žijícím členům, kteří byli...

Jak se obnovuje činnost v Církvi díky zmírňování omezení spojených s nákazou COVID-19

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů se při zvažování obezřetného návratu k běžným provozním postupům, které byly narušeny nákazou COVID-19, řídí po celém světě pokyny státní správy a zdravotnických odborníků.

Jak pandemie COVID-19 ovlivnila misionářskou práci v České republice a na Slovensku?

Zatímco se tisíce misionářů z celého světa předčasně vracely ze své misie domů kvůli pandemii COVID-19, z dobrovolníků v České a Slovenské misii se vrátili předčasně domů pouze dva starší manželské páry. Několik mladých misionářů odešlo domů o pár týdnů dříve. Naprostá většina misionářů však zůstala a své poslání plní dál....

Matky nacházejí radost i v náročné době

Život rodin z různých koutů Evropy a světa se přes noc změnil, když jednotlivé země začaly postupně uplatňovat omezující opatření, aby zamezily šíření nákazy COVID-19. Uzavřely se školy a církevní budovy; znepřístupnily se parky a hřiště; zrušily se svatby; odložily se vzpomínkové obřady; mnozí zaměstnanci byli požádáni, aby...

První předsednictvo poskytuje pokyny, jak spravovat Církev
v obtížných časech

Jak během celosvětové pandemie poskytovat pastýřskou službu, dát kněžské požehnání nebo
požehnat svátost večeře Páně? I to patří mezi záležitosti, k nimž se vyjadřuje První předsednictvo
Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v dopise a dvou dokumentech, které zaslalo
církevním vedoucím po celém světě v rámci své nepřetržité snahy vyrovnat se ...

Prorok na generální konferenci oznámil osm nových chrámů

President Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, Russell M. Nelson, oznámil 5. dubna 2020 během nedělního odpoledního zasedání generální konference plány na výstavbu nových chrámů.

Prorok představuje nové prohlášení světu: „Znovuzřízení plnosti evangelia Ježíše Krista“

Během nedělního dopoledního zasedání 190. výroční generální konference Církve Ježíše Krista
Svatých posledních dnů přednesl president Russell M. Nelson prohlášení na počest 200. výročí
Prvního vidění Josepha Smitha....

Sobotní večerní zasedání generální konference – nový symbol Církve, další půst za úlevu od nákazy COVID-19, řečníci z řad mládeže

Církev má nový symbol, jenž bude toto náboženské vyznání odlišovat. Prorok a president Církve Russell M. Nelson to oznámil v sobotu večer a objasnil význam symbolu. President Nelson také vyzval všechny po celém světě, aby se opět postili za úlevu od nákazy COVID-19. Celosvětový půst se uskuteční na Velký pátek, 10. dubna 2020. Na...

Nový symbol Církve zdůrazňuje ústřední význam Spasitele

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů má nový symbol, který bude sloužit jako její poznávací znak. Prorok a president Církve Russell M. Nelson tuto skutečnost oznámil a vysvětlil její význam během sobotního večerního zasedání dubnové generální konference roku 2020.