Tiskové zprávy

Konference RootsTech v roce 2021 – bezplatně a on-line

Výzva určená všem – 12. mezinárodní umělecká soutěž pořádaná Muzeem církevní historie

Muzeum církevní historie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů uspořádá na jaře roku 2022 12. ročník mezinárodní umělecké soutěže a s ní spojené výstavy. Umělci jsou vyzýváni, aby mezi 1. únorem a 1. červnem 2021 zaslali své umělecké dílo na téma „Všichni jsou Bohu stejní“.  

První předsednictvo a apoštolové starší 70 let podstoupili očkování proti covidu-19
Církev pomohla od roku 2002 naočkovat téměř 117 milionů lidí

Osm služebně starších vedoucích Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů bylo v úterý ráno v Salt Lake City naočkováno první dávkou vakcíny proti onemocnění covid-19. Církev Ježíše Krista uznává důležitost očkování a imunizace již po celá desetiletí.

Generální konference v dubnu 2021 proběhne pouze ve virtuální podobě

Kvůli pokračujícím obavám ohledně veřejného zdraví po celém světě První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů oznámilo, že generální konference v dubnu 2021 proběhne pouze ve virtuální podobě.

Vedoucí Církve odsuzují násilí a protizákonné chování, k nimž dochází během nepokojů

Poselství Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Nová inspirativní píseň vyzývá každého slovy „Slyš Jej“

Bůh promlouvá i dnes. Toto poselství hlásá nová píseň, jejímž autorem je německý skladatel Daniel Kopischke a která odráží celoroční oslavy nebeského zjevení považovaného členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů za posvátné. Hudební video „Slyš Jej!“ bylo právě zveřejněno na sociálních sítích.

Systém FamilySearch je nyní dostupný ve 30 jazycích

Od letošního srpna jsou na stránkách FamilySearch.org dostupné nové funkce ve 20 jazycích, což z nich činí poskytovatele nejrozsáhlejších (a bezplatných) genealogických služeb, které jsou všem k dispozici v celkem 30 jazycích. V době svého vzniku v roce 2007 byly tyto internetové stránky dostupné v deseti jazycích (v angličtině,...

Důležité změny a informace oznámené během zasvěcujícího shromáždění kůlu Praha

O víkendu 21. a 22. 11. 2020 proběhlo zasvěcující shromáždění kůlu Praha. Během nedělního všeobecného shromáždění byly oznámeny organizační změny v podobě uvolnění stávajících či povolání nových vedoucích a úředníků či úřednic kůlu. Oznámeny byly informace o nových časopisech a misionářské práci.

Prorok zveřejňuje poselství o uzdravující moci vděčnosti

Podzimní konferenci kůlu nahradí zasvěcující shromáždění

Letošní podzimní konference kůlu Praha se kvůli pandemii covidu-19 neuskuteční. Nahradí ji kůlové zasvěcující shromáždění, které se bude přenášet přes internet již během nadcházejícího víkendu 21.–22. listopadu 2020. Motto zasvěcujícího shromáždění: „Pojďte, Svatí, jen neochvějně dál, s radostí, s odvahou.“