Téma

Stylistické pokyny – název Církve

Oficiální název Církve zní Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Tento úplný název získala na základě zjevení, které obdržel v roce 1838 od Boha Prorok Joseph Smith.

  • Při první zmínce o Církvi prosím použijte úplný název Církve: „Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů“.
  • Jako zkrácená varianta se upřednostňuje označení „Církev“ nebo „Církev Ježíše Krista“. Správným a upřednostňovaným označením je i „znovuzřízená Církev Ježíše Krista“.
  • Ačkoli veřejnost již dlouhou dobu označuje Církev přezdívkou „mormonská církev“, nejedná se o autorizovaný název, a Církev jeho používání nepodporuje. Vyhněte se tedy prosím nahrazování názvu Církve zkratkou „SPD“ či přezdívkou „mormoni“, jako například v označeních „mormonská církev“, „církev SPD“ nebo „Církev Svatých posledních dnů“.
  • Při zmínkách o členech Církve se upřednostňuje označení „členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů“ nebo „Svatí posledních dnů“. Žádáme, abyste nepoužívali označení „mormoni“.
  • Výraz „mormon“ je správně použit ve vlastních jménech, jako je například Kniha Mormonova, nebo je-li použit jako přídavné jméno v historických označeních typu „mormonská stezka“ apod.
  • Výraz „mormonismus“ je nepřesný a nemá se používat. K popisu toho, co v sobě spojuje nauku, kulturu a životní styl, jež jsou příznačné pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, se má používat správné a upřednostňované označení „znovuzřízené evangelium Ježíše Krista“.
  • Při zmínkách o lidech či organizacích praktikujících polygamii je třeba uvést, že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů nemá s těmito polygamními skupinami žádnou spojitost.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.