Tisková zpráva

3. díl cyklu Saints vypráví příběhy Svatých posledních dnů z celého světa

Nejnovější kapitola oficiální historie Církve klade důraz na přínos věrných členů z Evropy

Dnes vyšel ve čtrnácti jazycích netrpělivě očekávaný třetí díl cyklu Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days, s nímž se nyní mohou seznámit čtenáři z celého světa. Tato nejnovější kniha s podtitulem Boldly, Nobly, and Independent vypráví příběh Svatých posledních dnů z období mezi lety 1893 až 1955 a věnuje se mimo jiné výstavbě prvního chrámu na evropské půdě a zkušenostem s praktikováním víry za železnou oponou.

SaintsV3_01.jpegDownload Photo

3. díl cyklu Saints lze nyní zakoupit v církevním internetovém obchodě a v maloobchodních prodejnách. Elektronická verze je k dispozici zdarma na internetových stránkách Církve a v aplikaci Knihovna evangelia v oddíle Církevní historie.

SaintsV3_02.jpegDownload Photo

Předchozí díly cyklu Saints se zaměřují na rané období Znovuzřízení, kdy se Svatí posledních dnů shromáždili, aby mohli postavit chrámy v Kirtlandu, v Nauvoo a v Utahu. Ačkoli i tyto knihy zahrnovaly příběhy z Anglie, Skandinávie a tichomořských ostrovů, teprve ve 3. díle se příběh Svatých stává opravdu globálním. Děj více než poloviny knihy se odehrává mimo území Spojených států a přináší příběhy z Evropy, Asie, Afriky, Střední a Jižní Ameriky a z Oceánie. V závěru knihy president David O. McKay zasvěcuje švýcarský chrám – první chrám v Evropě. Od onoho okamžiku již evropští Svatí nemuseli kvůli tomu, aby mohli získat plný podíl na požehnáních pramenících ze znovuzřízeného evangelia, podnikat cestu přes oceán.

„Čtenáři se budou radovat – a místy pociťovat zármutek – zatímco se budou seznamovat se zkušenostmi Svatých z celého světa,“ uvedl starší LeGrand R. Curtis ml., církevní historik a zapisovatel. „V tomto novém díle se poprvé dočítáme o tom, jak chrámy žehnají členům Církve mimo území Severní Ameriky, a jsme svědky toho, jak mocný vliv tyto chrámové obřady mají na život těchto Svatých.“

SaintsV3_03.jpegDownload Photo

Mnoho čtenářů je dobře obeznámeno s dřívějšími érami dějin Církve, nicméně 3. díl cyklu Saints vnáší světlo do málo známého období historie Svatých posledních dnů. Je to období modernizace, na jehož počátku cestují lidé v kočárech tažených koňmi a komunikují pomocí telegrafu, přičemž na jeho konci nastává věk nadzvukových letadel a barevné televize.

„3. díl se zabývá obdobím dramatických změn nejen ve světě, ale i v Církvi, a to jak z hlediska Církve jako instituce, tak z hlediska každodenního života a prožitků jejích členů,“ řekla Lisa Olsen Taitová, která se na vydávání tohoto cyklu podílí jako šéfredaktorka. „Na tyto změny nahlížíme očima řadových Svatých z celého světa – očima mladého nositele kněžství z Cincinnati, japonsky mluvící misionářky na Havaji nebo čerstvě sezdaného páru, který čelí nejistotě a omezením za berlínskou zdí.“

Když se čtenáři v knize setkají se zoufalými ekonomickými obtížemi, krutými světovými válkami a pandemií chřipky, uvědomí si, že držet se v obtížných obdobích své víry není pro Svaté posledních dnů nic nového. Kniha vypráví příběhy žen a mužů, kteří čelí pochybnostem a útlaku, ale také příběhy naděje a usmíření, kdy členové Církve podávají pomocnou ruku svým bližním, aby jim sloužili a žehnali.

SaintsV3_04.jpegDownload Photo

Pro čtenáře, kteří by se chtěli do příběhů Svatých ponořit ještě hlouběji, Církev v Knihovně evangelia zveřejnila rovněž desítky nových témat z historie Církve [v angličtině], v nichž je možné se podrobně seznámit se širokou škálou témat od velké hospodářské krize až po Semináře a instituty. Dnes se také začala zveřejňovat třetí série podcastů Saints, díky níž se můžeme vydat do zákulisí projektu a získat ještě více informací o lidech a událostech, s nimiž se setkáváme v knize. Předchozí série těchto podcastů si našly stovky tisíc posluchačů.

Cyklus Saints, který bude nakonec sestávat ze čtyř dílů, je třetí vícesvazkovou publikací zaměřenou na oficiální historii, kterou Církev vydává. První historie Církve, kterou nechal vyhotovit Joseph Smith ve 30. letech 19. století a na jejíž sepsání dohlížel, začala vycházet v roce 1842. Druhou historii vydal v roce 1930 pomocný církevní historik B. H. Roberts předtím, než počet členů Církve dosáhl jednoho milionu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.