991-president-nelson.jpg
Tisková zpráva

99+1: President Nelson vybízí všechny, aby k jeho 100. narozeninám dali druhým dar lásky

President Nelson vybízí druhé, aby „šířili lásku Ježíše Krista“ tím, že podají pomocnou ruku jednomu člověku, který to potřebuje

President Russell M. Nelson s blížícími se 100. narozeninami (9. září 2024) zdůrazňuje místo v písmech, kde Ježíš Kristus pomocí čísla 100 předává ponaučení o službě a lásce.

V podobenství o ztracené ovci (Matouš 18 a Lukáš 15) Ježíš učí, že máme pomáhat druhým v nouzi tak, jak by to udělal starostlivý pastýř pro své ovce – i kdyby se ze stáda čítajícího 100 ovcí ztratila jen jedna. President Nelson poukázal na tento příklad a navrhl, že lidé mohou oslavit jeho 100. narozeniny tím, že podají pomocnou ruku „jednomu člověku“, který pomoc potřebuje.

991_02.pngDownload Photo

President Nelson ve svém poselství zveřejněném na sociálních sítích 100 dní před svými narozeninami, které oslaví 9. září, uvedl:

„Jedním duchovním darem, který by rozjasnil můj život, by bylo, kdyby každý z nás podal ve svém životě pomocnou ruku ‚jednomu člověku‘, který se může cítit ztracený nebo osamělý. Vyzývám vás, abyste v nadcházejících měsících s modlitbou zvážili: Kdo z lidí, které znáte, je možná sklíčený? S kým byste se možná měli usmířit nebo koho byste mohli požádat o odpuštění? Přicházelo vám v poslední době na mysl něčí jméno, i když jste přesně nevěděli proč? Když tyto otázky předložíte Pánu, bude vás inspirovat, abyste poznali, jak můžete podat pomocnou ruku někomu, kdo potřebuje pomoc, a pozvednout ho.“

President Nelson dál uvedl, že když se řídíme Spasitelovým příkladem, můžeme „šířit lásku Ježíše Krista po celém světě“.

Podívejte se na prorokův příspěvek na Facebooku.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.