Tisková zpráva

Ana Maria Bonnyová Hernandezová byla povolána zastupovat Církev v Organizaci spojených národů

Sestra Ana Bonnyová je první evropskou členkou povolanou zastupovat Církev v ženevském výboru nevládních organizací zaměřeném na postavení žen

Sestra Ana Maria Bonnyová Hernandezová byla nedávno povolána jako nová zástupkyně Církve v ženevském výboru nevládních organizací zaměřeném na postavení žen. Ana Bonnyová, která pochází ze Španělska, je první členkou Církve z Evropy, jež bude zastávat toto pověření, v němž vystřídá sestru Carol McConkieovou, která v této funkci sloužila mnoho let. Sestra Ana Bonnyová se své nové zodpovědnosti ujme okamžitě.

Sestra McConkieová, která byla nyní uvolněna, uvedla: „Během své služby jakožto zástupkyně charitativní organizace Latter-day Saint Charities ve funkci místopředsedkyně ženevského výboru nevládních organizací zaměřeného na postavení žen jsem se těšila ze spolupráce s pozoruhodnými ženami, které zastupují řadu nevládních organizací a které se zasazují za fyzické, sociální, emoční a duchovní blaho a rozvoj žen a dívek.“

Skupina výboru zaměřeného na postavení žen se zasazuje za rovnost pohlaví a posilování role a obranu práv žen a dívek po celém světě. Ženevský výbor nevládních organizací zaměřený na postavení žen tvoří zástupkyně zhruba 40 nevládních organizací akreditovaných při OSN, které mají status konzultantek při Hospodářské a sociální radě OSN. Jednou z těchto organizací je i Církev, která zde působí prostřednictvím Latter-day Saints Charities.

Ana Bonnyová se narodila ve španělském Madridu. Její rodiče patřili k tamním pionýrům Církve, do které vstoupili v roce 1976. Anu a její sestru Silvii jejich maminka učila, aby navzdory veškerým obtížím, které život přináší, vždy sloužily Pánu. „Mít evangelium Ježíše Krista již od raného věku bylo pro nás velkým požehnáním,“ vzpomíná Ana. V létě roku 1982 se rodina odstěhovala do švýcarské Ženevy.

Ana Bonnyová se provdala za svého manžela Martina Bonnyho, který pochází z argentinského Buenos Aires, v roce 1997. Mají čtyři děti – tři chlapce a jednu dívku. Jejich syn Luis již zemřel. Sestra Bonnyová se zřetelem na to, co to znamenalo pro ni a pro její rodinu, říká: „Byla to velmi zvláštní zkušenost, jež nám umožnila pocítit hlubokou lásku, kterou k nám Nebeský Otec chová, učit se a pocítit, jak se závoj, jenž odděluje tuto sféru smrtelné existence od nebe, ztenčuje, aby nám umožnil prožít nezapomenutelné emoce, které nás budou provázet po celou věčnost.“ Jejich nejstarší syn Adam je ženatý a další dvě děti, Beatriz a David, s nimi stále žijí doma.

Toto výjimečné pověření bylo pro rodinu naprostým překvapením. „Jsem nesmírně vděčná za to, že mohu pociťovat lásku našeho Spasitele Ježíše Krista a sloužit Mu s veškerou svou láskou a odhodláním,“ přemítá sestra Bonnyová. A má pocit, že ji život  připravil na to, aby této své nové zodpovědnosti lépe rozuměla. „Má role manželky a matky byla, je a vždycky bude tím, co mě poučí o dokonalé a hluboké lásce, kterou Nebeský Otec chová ke každému ze svých dětí, v největší míře,“ dodává na závěr.

Ryan Koch, který vede činnost při Organizaci spojených národů v zastoupení Církve, vysvětluje důležitost práce, kterou se bude sestra Ana Bonnyová zabývat. „Organizace spojených národů a Církev jakožto globální organizace těží z možnosti naslouchat nesmírnému počtu hlasů z celého světa. Sestra Ana Bonnyová disponuje dokonalou kombinací víry, znalosti evangelia a angažovanosti ve veřejném životě, aby byla schopná jménem Církve vytvářet vztahy a síť kontaktů a pozvedat roli žen a dívek po celém světě.“

Sestra Ana Bonnyová se zřetelem na svou nynější zodpovědnost potvrzuje, že hledání božské hodnoty v každé lidské bytosti na této zemi, a obzvláště v mimořádných dcerách Božích, je výjimečným a intenzivním duchovním dobrodružstvím. „Přeji si, abych byla schopna podporovat všechny ženy na tomto světě a přispívat s veškerou svou láskou k tomu, aby se každé z nich dobře dařilo.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.