Tisková zpráva

Apoštolova služba v Evropě vyzdvihuje bratrství a službu

Starší Ronald A. Rasband z Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů navštívil v dubnu v rámci své služby Francii, Německo, Arménii a Jihoafrickou republiku. Navazuje přátelské vztahy s přáteli Církve a s lidmi, v jejichž sousedství Církev působí, a je příkladem křesťanské služby uprchlíkům a obětem přírodních katastrof a ozbrojených konfliktů.

FRANCIE

První zastávkou na cestě staršího Rasbanda bylo město Le Chesnay-Rocquencourt, kde se nachází chrám Paříž ve Francii, který patří Církvi. Setkal se tam s jedním francouzským novinářem a vysvětlil, jaké má jakožto zvláštní svědek Ježíše Krista zodpovědnosti. Tomuto muži dal darem Knihu Mormonovu - další svědectví o Ježíši Kristu, o níž řekl, že je to pro něj jedna z nejcennějších věcí, které vlastní.

Poté starší Rasband vřele přivítal Richarda Delepierrea, starostu města Le Chesnay-Rocquencourt, kterému rovněž daroval výtisk Knihy Mormonovy. Starosta Delepierre dal najevo svůj obdiv k chrámu a k jeho mistrovskému zpracování, pokud jde o jeho architektonické pojetí a pozemky. Uvedl, že tato posvátná budova se stala důležitou součástí města a jeho okolí. Rovněž vyjádřil svou touhu chránit ve veřejné sféře náboženské svobody, což vnímá jako součást svých zodpovědností jakožto starosty.

Starší Rasband v odpověď uvedl, že je starostovi vděčný za to, že podporuje všechna náboženská vyznání, včetně Církve Ježíše Krista.

„Je to velký přítel Církve," řekl starší Rasband. „Vlastně jsem mu v jedné chvíli při našem rozhovoru řekl: ‚Měl byste být mluvčím Církve.' O působení Církve v jeho městě se vyjadřoval nesmírně laskavě a velkoryse."

Starší Rasband se v průběhu víkendu kromě svých schůzek s představiteli veřejné správy věnoval službě tisícům členů Církve a misionářům v rámci několika setkání. Vyprávěl jim o lásce, kterou on i sestra Rasbandová chovají k Francii, kde po několik let vedl podnik v Ribecourtu, severně od Paříže, a později zde působil jako generální autorita v předsednictvu území Evropa-střed, které dohlíží na fungování Církve v této zemi.

Apoštol uvedl, že se ve své službě členům Církve zaměřuje na to, aby jim předal vzkaz od presidenta Církve Russella M. Nelsona, sestávající ze tří částí: „Na každém shromáždění zmíním tři body. Zaprvé - máme je nesmírně rádi. Zadruhé - děkujeme jim za všechno, co dělají, aby budovali Pánovu Církev a Jeho království. A zatřetí - potřebujeme je."

NĚMECKO

Druhou zastávkou na cestě staršího Rasbanda byl německý Mnichov, kde se setkal se 170 misionáři na plný úvazek z Německé alpské misie, která slouží lidem v jižním Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Starší Rasband nejprve k misionářům promluvil a poté je odvedl ven, kde na ně čekaly tři velké bílé stany. A tam se spolu s nimi postavil do řady, kde bok po boku zkompletovali a zabalili do krabic 2 532 balíčků s hygienickými potřebami. Další misionáři tyto balíčky naložili do kamionu, který je dopraví lidem zasaženým zemětřesením v Turecku a Sýrii. Členové Církve v německém Frankfurtu pracovali na stejném projektu jako misionáři v Mnichově a zkompletovali dalších 2 500 balíčků s hygienickými potřebami.

„Doručíme je na turecké velvyslanectví, aby mohly být zaslány tam, kde budou nejvíce zapotřebí," vysvětlil starší Rasband. „K dnešnímu datu přispěla Církev v rámci tohoto humanitárního úsilí 13,5 miliony dolarů ve formě finanční i materiální pomoci. Tato pomoc pramení z našeho přesvědčení, že máme pečovat o děti našeho Nebeského Otce."

Starší Rasband uvedl, že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů spolupracuje v Turecku s úřadem pro řešení katastrof a mimořádných situací AFAD na doručení 50 000 krabic s potravinami a 50 000 balíčků s hygienickými potřebami postiženým rodinám. Církev dále přispívá stany, přikrývkami, zdravotnickými potřebami, potřebami pro péči o nemluvňata, invalidními vozíky, generátory, ohřívači, bundami a také čtyřmi mobilními nemocnicemi, které budou využity v klíčových oblastech zasažených katastrofou.

Církev Ježíše Krista spolupracuje s katolickou humanitární organizaci Catholic Relief Services a s organizací Save the Children na zajišťování oprav bydlení, služeb na ochranu dětí a psychosociální péče o potřebné. Další humanitární projekty probíhají nebo byly zrealizovány prostřednictvím Adventistické nadace pro pomoc a rozvoj (ADRA) a organizací Project HOPE, MedGlobal a Rahma Worldwide. Obdobné úsilí probíhá i v Sýrii s podporou organizací International Medical Corps, Mercy Corps, ADRA, ShelterBox, CARE a NuDay Syria.

Starší Rasband vysvětlil, že Svatí posledních dnů z Evropy se rovněž ujali zodpovědnosti za úsilí Církve zaměřené na humanitární pomoc na Ukrajině, kde probíhá ozbrojený konflikt, a nyní i v Turecku a Sýrii, které zasáhlo zemětřesení. Toto úsilí zahrnuje širokou škálu projektů zaměřených na službu, včetně stále probíhajících každoměsíčních zásilek humanitární pomoci na Ukrajinu.

„V srdci se raduji, když pomyslím na to, jak… se všechny tyto země v Evropě věnují službě uprchlíkům - rodinám, matkám i dětem," řekl starší Rasband.

Požádal misionáře, aby členům Církve řekli, jak je jim vděčný, až se vrátí z Mnichova do svých místních kongregací: „Až budete zpět ve svých odbočkách a sborech, sdělte prosím tamním členům, že jsem vám říkal, jak moc je mám rád a jak si jich vážím."

Starší Rasband se po své službě v Německu vydal do Arménie.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.