Tisková zpráva

Blesková, ale rozsáhlá pomoc: 1 odpoledne – přes 180 mladých lidí z 19 evropských zemí a USA – 5 měst na Vysočině – 13 míst ve spolupráci s Oblastní charitou Havlíčkův Brod

Během evropské mezinárodní konference YSAC Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů věnovali účastníci jedno odpoledne pomoci potřebným. Jejich pomoc přijala Oblastní charita Havlíčkův Brod s neskrývaným nadšením a vděčností.

Práce probíhaly ve městech Humpolec, Havlíčkův Brod, Ledeč nad Sázavou, Světlá nad Sázavou a Golčův Jeníkov. Oblastní charita připravila různé práce v místních organizacích: v centru sociálních služeb, nízkoprahových klubech pro děti a mládež, denním centru pro seniory, v azylových domech pro matky s dětmi či ve farnostech.  Alexandra Rychlá, koordinátorka dobrovolníků a TKS Oblastní charity Havlíčkův Brod hodnotila spolupráci velice pozitivně: „Naše Oblastní charita vždy měla za cíl pomáhat a podporovat ty, kteří to nejvíce potřebují, a právě díky fantastické spolupráci s dobrovolníky z YSAC jsme mohli posunout naše úsilí na zcela novou úroveň. Tento den plný nadšení, energie a dobročinnosti se stal významnou zastávkou na cestě za lepším světem.“

Nadšení ze vzájemné spolupráce bylo oboustranné, jak popisuje koordinátor pomoci za Církev Ježíše Krista, Vojta Novotný: „Organizátoři z Oblastní charity byli úžasní a strašně moc milí a za naši (byť krátkou) pomoc byli opravdu vděční. O dobrovolníky krásně pečovali, rozdali nám certifikáty, napekli buchty a paní Rychlá nám následně poslala krásný děkovný dopis, který nás všechny moc potěšil.“

Dobrovolníci byli zapojení do mytí oken, malování, natírání, úklidu, prací na zahradě, ale třeba i do sekání dřeva, sestavování nábytku, pečení nebo aktivit s dětmi. Alexandra Rychlá dále pokračuje: „Dobrovolníci se nejen s chutí zapojili do každodenních manuálních prací, ale také projevili obrovskou empatii vůči našim klientům. Pro ty, kteří denně obětavě pracují ve střediscích, byla každá chvíle strávená s dobrovolníky nezapomenutelným zážitkem. Otevřenost, laskavost a úsměvy dobrovolníků rozjasnily tváře našich klientů i zaměstnanců, kteří věnují své srdce a duši práci v našich zařízeních.“

Služba také zahrnovala práci na faře v Havlíčkově Brodě, jak popsal dobrovolník Jirka, přispěla také k přirozené osvětě: „Spolupráce se zástupci fary byla vynikající, měli připraveno mnoho příležitostí ke službě. Celkově si myslím, že byl odveden velký kus práce a za naši pomoc byl pan farář velice vděčný. Po ukončení naší služby byly zodpovězeny dotazy ze strany zástupců z fary ohledně toho, kdo jsme, co děláme, a jaká jsme církev, což bylo skvělou příležitostí ke vzájemnému seznámení se.“

Mladí lidé s nadšením pomáhali, kde bylo potřeba. Všechen čas strávený na místě služby věnovali buď fyzické práci nebo interakci s místními klienty či zaměstnanci. To, že služba druhým přináší radost, potvrdila i dobrovolnice Veronika: „Jsem vděčná za každou příležitost, kdy mohu sloužit. Mám radost z toho, že můžu dělat radost ostatním. Služba je to nejlepší využití času, protože zapomenu na sebe a uvědomím si, že to, na čem záleží nejvíce, je strávit náš čas smysluplně s lidmi v našem okolí.“

Vděčnost paní Rychlé i jejích spolupracovníků vyzařovala na všechny strany: „Slovy nedokážeme dostatečně vyjádřit, jak nesmírně si vážíme této vzácné spolupráce s YSAC a s všemi dobrovolníky, kteří se k nám připojili. Jejich dobrota a oddanost nám dávají sílu a naději, že společně můžeme dosáhnout pozitivních změn v životech těch, kteří procházejí těžkými životními situacemi.“ Pro mladé lidi, kteří se zapojili do služby, je takovéto hodnocení a zpětná vazba velice přínosná a potvrzuje jim, že směr, kterým se vydali a služba, kterou vykonali, má smysl a jejich práce stejně jako oni samotní mají velkou cenu.

Central and Eastern Europe Young Single Adult Conference (zkráceně YSAC) je středo a východoevropská mezinárodní konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů pro mladé svobodné dospělé, tzn. pro mladé lidi ve věku 18–30 let.  Letos mezinárodní setkání proběhlo v České republice v Koutech u Ledče nad Sázavou, kde se sešlo přes 180 mladých lidí včetně dalších hostů a vedoucích Církve Ježíše Krista. Účastníci dorazili z 19 evropských zemí a USA. V rámci pětidenní konference měli účastníci možnost zapojit se do různých aktivit, od naukových seminářů se studiem písem, přes sport, výlet, inspirativní setkání až po taneční zábavy. V rámci programu všichni účastníci věnovali jedno odpoledne jako dobrovolníci službě potřebným.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.