Tisková zpráva

Byla oznámena pověření týkající se vedení misií v roce 2023

Mezi pověření, v nichž budou vedoucí manželské páry působit, patří letos i šest nových misií, čímž se celkový počet misií Církve na celém světě zvýší na 416

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů povolalo nové presidenty misií a jejich manželky do 134 misií po celém světě. Nově povolané vedoucí manželské páry zahájí svou tříletou službu v červenci 2023. Jejich jména a pověření v rámci evropských území jsou uvedena níže.

2023 mission presidents map image 01
2023 mission presidents map image 01
Místa působení apočet nových presidentů misií ajejich manželek pro 134misií po celém světě, kteří zahájí svou tříletou službu včervenci 2023. Obrázek laskavě poskytly Church News.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Území Evropa-střed

Jadranská misie sever: Brian E. a Angelika Cordrayovi

Jadranská misie jih: David A. a Emily Wood Nelsonovi

Alpská německy mluvící misie: Martin W. a Donna Batesovi

Bulharská a eurasijská misie střed: Michael a Johanna Aurasovi

Francouzská misie Paříž: Ryan R. a Heather A. Munnsovi

Německá misie Frankfurt: Douglas P. a Lynne G. Cropperovi

Maďarská misie Budapešť: Chet J. a Kristy Wallovi

Polská misie Varšava: Gregory D. a Christine Roneyovi

Rumunská misie Bukurešť (nová): Geoffrey R. a Roseanna C. Fowlerovi

Španělská misie Barcelona: Frank a Maria Heckmannovi

Území Evropa-sever

Baltská misie: Antti a Skaistė Makslakhti-Tolstosheevovi

Kapverdská misie Praia: Abel a Paula Chavesovi

Finská misie Helsinky: Juha a Ulla Lehtinenovi

Švédská misie Stockholm: Barry N. a Tonya C. Johnsonovi

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.