Tisková zpráva

Byla oznámena pověření vedoucích misií v roce 2024

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů povolalo nové vedoucí dvanácti misií v Evropě. Tyto nově povolané vedoucí manželské páry zahájí svou tříletou službu v červenci. Jejich jména a pověření jsou uvedena níže. Počínaje 1. červencem 2024 budou otevřeny dvě nové evropské misie: Německá misie Hamburk a Portugalská misie Porto.

<p>První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů povolalo v roce 2024 nové vedoucí 144 misií po celém světě. To zahrnuje 36 nových misií, z toho dvě v Evropě.</p>
První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů povolalo v roce 2024 nové vedoucí 144 misií po celém světě. To zahrnuje 36 nových misií, z toho dvě v Evropě.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Území Evropa-střed

Misie                                                                    President a jeho manželka

Belgická/Nizozemská misie                          Marius H. von Mollendorff a Natanya R. von Mollendorffová

Francouzská misie Lyon                                 Jason M. Soulier a Jennifer H. Soulierová

Německá misie Berlín                                     Ace Moyer a Angela Moyerová

Německá misie Hamburk                              Dirk Franz a Anja Franzová

Španělská misie Madrid-jih                          Adonay S. Obando a Maria Obandová

Území Evropa-sever

Misie                                                                    President a jeho manželka

Dánská misie Kodaň                                        Jamie Davidson a Judy Davidsonová

Anglická misie Bristol                                      Leland E. Mayall a Berny Mayallová

Anglická misie Londýn                                    Paul H. Sinclair a Mona M. Sinclairová

Norská misie Oslo                                            Lisle C. Updike a MaryAnn Updikeová

Portugalská misie Lisabon                             Aaron Blackwelder a Genevieve Blackwelderová

Portugalská misie Porto                                 Estevan P. Leal a Danielle A. Lealová

Skotská/Irská misie                                         Gregory Randall a Emily Randallová

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.