Tisková zpráva

Byla zveřejněna vizualizace chrámu Barcelona ve Španělsku

V lednu roku 2023 bylo oznámeno, kde se bude chrám nacházet.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů zveřejnila vizualizaci exteriéru, která zobrazuje plánovaný návrh chrámu Barcelona ve Španělsku.

<p>Umělecká vizualizace chrámu Barcelona ve Španělsku.</p><p>Mapa ukazující polohu chrámu Barcelona ve Španělsku.</p>
Umělecká vizualizace chrámu Barcelona ve Španělsku.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

President Církve Russell M. Nelson oznámil stavbu tohoto chrámu v dubnu roku 2022. Chrám Barcelona ve Španělsku bude druhým chrámem v této zemi; umístění chrámového pozemku bylo oznámeno v lednu 2023.

<p>Umělecká vizualizace chrámu Barcelona ve Španělsku.</p><p>Mapa ukazující polohu chrámu Barcelona ve Španělsku.</p>
Mapa ukazující polohu chrámu Barcelona ve Španělsku.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

První chrám ve Španělsku, chrám Madrid, byl zasvěcen v roce 1999. Ve Španělsku žije přes 63 000 Svatých posledních dnů, kteří se shromažďují ve více než 135 kongregacích.

Chrámy se liší od sborových domů Církve (kaplí). Veřejnost je zvána, aby se v místních sborových domech účastnila nedělních bohoslužeb a jiných akcí, které probíhají během týdne. Hlavním účelem chrámů je umožnit věrným členům Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, aby se účastnili posvátných obřadů, které sjednocují rodiny na věčnost.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.