Tisková zpráva

Bylo oznámeno, kde se bude nacházet chrám Birmingham v Anglii

Dům Páně, jenž byl oznámen v roce 2022, pomůže místním Svatým rozhojnit jejich „duchovní energii"

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zveřejnilo, kde bude stát chrám Birmingham v Anglii. Chrám bude postaven na pozemku o rozloze 1 hektaru, který se nachází na adrese 185-187 Penns Lane, Sutton Coldfield, Birmingham, Anglie.

<p>Umístění chrámu Birmingham v Anglii.</p>
Umístění chrámu Birmingham v Anglii.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Plány počítají s jednopodlažním chrámem o rozloze přibližně 1000 metrů čtverečních s ubytovacím zařízením pro návštěvníky a příjezdovým centrem. President Církve Russell M. Nelson oznámil stavbu chrámu během církevní konference v dubnu 2022. „Pozitivní duchovní energie se rozhojňuje tehdy, když uctíváme Boha v chrámu a rosteme v porozumění velkolepé šíři a hloubce požehnání, která tam získáváme,“ řekl prorok. „Naléhavě vás žádám, abyste světským způsobům čelili tím, že se zaměříte na věčná požehnání plynoucí z chrámu. Váš čas strávený v chrámu přináší požehnání na celou věčnost,“ uvedl, když bylo oznámeno 17 nových chrámů, včetně chrámu Birmingham v Anglii.

Kázání znovuzřízeného evangelia Ježíše Krista započalo v Británii v roce 1837, když misionáři, včetně dvou členů Kvora Dvanácti apoštolů, začali učit v Prestonu. Během devatenáctého století emigrovalo z Británie více než 52 000 obrácených, kteří se připojili k hlavní skupině členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů ve Spojených státech. V roce 1870 tvořili britští přistěhovalci téměř polovinu obyvatelstva Utahu.

Mezi tři chrámy ve Spojeném království patří historicky významný chrám Londýn v Anglii (zasvěcený v roce 1958), chrám Preston v Anglii (zasvěcený v roce 1998) a chrám Birmingham v Anglii (oznámený v roce 2022). Tento chrám v Birminghamu bude třetím chrámem v provozu ve Spojeném království, v němž žije téměř 187 000 členů ve více než 315 kongregacích.

Na podrobných plánech chrámu se stále pracuje. Další informace, jako jsou vizualizace exteriéru a datum slavnostního výkopu, budou zveřejněny později. Vedoucí projektu v rámci přípravy na stavební činnosti nadále spolupracují na předběžných plánech chrámu s místními úřady.

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů považují chrámy za „domy Páně“ a nejposvátnější místa určená pro uctívání Boha na zemi. Chrámy se liší od církevních sborových domů neboli kaplí. K účasti na nedělních bohoslužbách v místních sborových domech a na dalších akcích, které tam probíhají ve všední dny, jsou zváni všichni lidé. Hlavním účelem chrámů je však poskytnout věrným členům Církve možnost účastnit se posvátných obřadů, jako jsou sňatky, které spojují rodiny na věky.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.