Tisková zpráva

Bylo oznámeno, kde se bude nacházet chrám Brusel v Belgii

Jedná se o první chrám v zemi

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zveřejnilo, kde se bude nacházet chrám Brusel v Belgii.

Místo, kde se bude nacházet chrám Brusel v Belgii.
Místo, kde se bude nacházet chrám Brusel v Belgii.
Místo, kde se bude nacházet chrám Brusel v Belgii.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Chrám bude vybudován ve stávajícím objektu na adrese Ave des Arts 52 v Bruselu v Belgii. Plány počítají s vícepodlažním chrámem o rozloze přibližně 2400 metrů čtverečních a také se sborovým domem a příjezdovým centrem. Bude to první chrám v tomto městě.

President Církve Russell M. Nelson oznámil stavbu tohoto chrámu během generální konference Církve v dubnu 2021. „Chrámy jsou jedinečnou a důležitou součástí Znovuzřízení evangelia Ježíše Krista v jeho plnosti. Obřady chrámu naplňují náš život mocí a silou, které nelze získat žádným jiným způsobem. Děkujeme Bohu za tato požehnání,“ řekl prorok, když oznámil výstavbu 20 nových chrámů, včetně chrámu Brusel v Belgii.

Brusel se nachází v severní části střední Belgie, přibližně 110 km od belgického pobřeží a 180 km od jižního cípu Belgie.

Na podrobných plánech chrámu se stále pracuje. Další informace, včetně vizualizace exteriéru, budou zveřejněny později. Datum slavnostního výkopu bude oznámeno v budoucnu. Vedoucí projektu budou v rámci přípravy na stavební činnosti spolupracovat na plánech a povoleních pro chrám se zástupci města.

Chrám bude vybudován ve stávajícím objektu na adrese Ave des Arts 52 v Bruselu v Belgii.
Chrám bude vybudován ve stávajícím objektu na adrese Ave des Arts 52 v Bruselu v Belgii.
Chrám bude vybudován ve stávajícím objektu na adrese Ave des Arts 52 v Bruselu v Belgii.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Brusel je významným mezinárodním centrem a hlavním městem této evropské země. V Belgii žije téměř 7 000 Svatých posledních dnů, kteří se shromažďují ve 12 kongregacích. Chrám Brusel bude prvním chrámem Církve v této zemi. Hlásání znovuzřízeného evangelia započalo v Belgii v roce 1888, kdy do země dorazil první misionář. Do Belgie byli vysláni i misionáři sloužící ve Švýcarsku a Německu.

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů považují chrámy za domy Páně a nejposvátnější místa určená pro uctívání Boha na zemi. Chrámy se liší od církevních sborových domů neboli kaplí. K účasti na nedělních bohoslužbách v místních sborových domech a na dalších akcích, které tam probíhají ve všední dny, jsou zváni všichni lidé. Hlavním účelem chrámů je však poskytnout věrným členům Církve možnost účastnit se posvátných obřadů, jako jsou sňatky, které spojují rodiny na věky.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.