Tisková zpráva

Celosvětové zasvěcující shromáždění Pomocného sdružení

President Russell M. Nelson a Generální předsednictvo Pomocného sdružení – presidentka Camille N. Johnsonová, sestra J. Anette Dennisová a sestra Kristin M. Yeeová – promluví k ženám během celosvětového zasvěcujícího shromáždění Pomocného sdružení v neděli 17. března 2024.

Na tomto zasvěcujícím shromáždění si připomeneme účel a založení Pomocného sdružení, ke kterému došlo 17. března 1842. K účasti jsou zvány všechny členky Pomocného sdružení a mladé ženy, které v roce 2024 dosáhnou věku 18 let. Po poselstvích, která na zasvěcujícím shromáždění zaznějí, budou mít Pomocná sdružení příležitost uspořádat svědecké shromáždění na místní úrovni, kde se sestry budou moci navzájem podělit o svou víru v Ježíše Krista.

Pomocná sdružení na úrovni kůlů nebo sborů jsou povzbuzovány k tomu, aby se večer v neděli 17. března shromáždila na zasvěcujícím a svědeckém shromáždění. Tam, kde je obtížné se v daném čase kvůli nějakým omezením shromáždit, by se Pomocná sdružení mohla sejít osobně jindy. Vedoucí jsou také povzbuzováni, aby sestrám, které se zasvěcujícího a svědeckého shromáždění nebudou moci zúčastnit osobně, zprostředkovali možnost toto shromáždění sledovat prostřednictvím přenosu po internetu.

Rady kůlů či sborů jsou povzbuzovány k tomu, aby společně probraly tyto záležitosti:

 • Jak mohou členové Církve pomoci zajistit během akce péči o děti, aby se jí mohly zúčastnit všechny sestry z Pomocného sdružení.
 • Čas, kdy se sestry v jednotlivých oblastech setkají, aby mohly zasvěcující shromáždění sledovat, který bude nejlépe vyhovovat jejich potřebám.  
 • Program shromáždění (viz následující příklad):
  • úvodní modlitba,
  • předem nahrané vysílání (35 minut): poselství presidenta Nelsona a Generálního předsednictva Pomocného sdružení,
  • možnost podělit se o svědectví – trvání této části určí kůl nebo sbor,
  • závěrečná píseň,
  • závěrečná modlitba.
 • Další náměty:   
  • Povzbuďte sestry z Pomocného sdružení, aby si zaznamenaly dojmy a vnuknutí, které možná během zasvěcujícího shromáždění obdrží.
  • Vyzvěte sestry, aby se v souvislosti s touto akcí spojily s druhými z celého světa na sociálních sítích pomocí hashtagu #JesusChristIsRelief.
  • Požádejte místní předsednictva Pomocného sdružení, aby zajistila, co bude v souvislosti s touto akcí zapotřebí.

Sestry z Pomocného sdružení se mohou v souvislosti s touto akcí spojit s druhými z celého světa pomocí hashtagu #JesusChristIsRelief.

Sledování vysílání

Sledujte toto zasvěcující shromáždění prostřednictvím Knihovny evangelia, knihovny Media Library, platformy YouTube nebo tohoto odkazu na vysílání.

Vysílání bude dostupné v těchto jazycích:

angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalštinašpanělština. Další jazyky budou k dispozici v následujících týdnech po vysílání.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.