Tisková zpráva

Celosvětové zasvěcující shromáždění pro mladé dospělé se starším a sestrou Godoyovými

Mladí dospělí z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů jsou zváni, aby přilnuli těsněji k Ježíši Kristu prostřednictvím sledování celosvětového zasvěcujícího shromáždění pro mladé dospělé, které se uskuteční 5. května 2024 na americkém kontinentě a 12. května v dalších oblastech světa.

Starší Carlos A. Godoy ze Sedmdesáti a jeho manželka Mônica.
Starší Carlos A. Godoy ze Sedmdesáti a jeho manželka Mônica.
Starší Carlos A. Godoy ze Sedmdesáti a jeho manželka Mônica.2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Starší Carlos A. Godoy ze Sedmdesáti a jeho manželka Mônica se podělili o poselství určená přímo mladým dospělým ve věku 18 až 30 let. Starší a sestra Godoyovi nedávno učili o tom, jak posilovat rodinné vztahy, jak zůstat ve spojení s Pánem prostřednictvím osobního zjevení a jaká požehnání plynou z toho, že jsme učedníky Ježíše Krista, kteří dodržují smlouvy.

Mladí dospělí jsou povzbuzováni, aby zasvěcující shromáždění sledovali se svými přáteli a následně diskutovali o tom, jak žít podle zásad, o nichž se během tohoto shromáždění učili.

Jak sledovat

Zasvěcující shromáždění můžete zhlédnout na stránkách broadcasts.ChurchofJesusChrist.org a později na vyžádání v Knihovně evangelia. Vysílání bude k dispozici v několika evropských jazycích v nadcházejících týdnech po prvním odvysílání.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.