Tisková zpráva

Celosvětový diskusní program pro mládež - „Jsme učedníky Ježíše Krista"

Celosvětový diskusní program pro mládež věnovaný učednictví, který se uskuteční v neděli 28. ledna 2024, bude zaměřen na téma pro mládež na rok 2024: „Jsme učedníky Ježíše Krista“ (viz 3. Nefi 5:13).

Mladí lidé jsou povzbuzováni, aby se shromáždili se svou skupinou mládeže k účasti na tomto celosvětovém diskusním programu založeném na předtočeném videu, v němž vystoupí starší Gary E. Stevenson z Kvora Dvanácti apoštolů.

Předtočené video je nyní k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, portugalštině a španělštině. V nadcházejících týdnech bude dostupné i v dalších jazycích. Bude zveřejněno na stránce pro vysílání na webu ChurchofJesusChrist.org a v Knihovně evangelia tak, aby bylo dostupné pro skupinové sledování, které se uskuteční 28. ledna.

Doporučený nástin průběhu programu na místní úrovni

Níže uvádíme doporučený nástin tohoto setkání:

  • úvodní hudební vystoupení a modlitba v podání mládeže;
  • setkání pod vedením mládeže;
  • sledování předtočeného videa (část programu zaměřená na sledování videa bude trvat 45 minut);
  • přehrávání videa se bude v souladu s výzvami v rámci programu opakovaně zastavovat, aby mohla skupina diskutovat o otázkách k zamyšlení, které v něm zaznějí;
  • závěrečná modlitba;
  • setkání po skončení programu (dle libosti).

Písně k tématu pro mládež a další materiály a zdroje

Album pro mládež a píseň k tématu pro mládež na rok 2024, výtvarná díla inspirovaná tématem pro mládež, náměty na činnosti a akce a další informace jsou k dispozici na stránkách youth.ChurchofJesusChrist.org.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.