TemplesPandemic01_220131_v1.jpeg
Tisková zpráva

Chrámy zůstávají během pandemie v provozu

Bezpečnostní opatření a omezení kapacity chrámů pomáhají nadále zpřístupňovat chrámové obřady navzdory nově vzniklé variantě covidu-19 s názvem omikron.

Chrámové oddělení zveřejnilo následující oznámení:

Chrámy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů začaly v květnu 2020, poté co byly po vypuknutí pandemie covidu-19 krátce uzavřeny, obnovovat provoz. Od té doby se obřady v chrámech poskytují tak, jak to místní podmínky a vládní pokyny týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti umožňují. Provoz v chrámech nadále probíhá se zřetelem na bezpečnost a obezřetnost, přičemž rovněž sledujeme dopady varianty omikron. Nařízení týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti mohou být nadále upravována podle toho, jak to místní podmínky vyžadují.

Jsme vděčni za požehnání, že chrámy po celém světě zůstávají během pandemie v provozu. Vzhledem k tomu, že chrámy zatím nemohou fungovat naplno, a k potřebě zachovávat fyzické odstupy v místech, kde se vykonávají obřady, jsou termíny pro vykonávání obřadů velmi omezeny. Vážíme si trpělivosti a porozumění všech, na které mají tato omezení vliv. Žádáme návštěvníky chrámu, aby se řídili všemi nařízeními týkajícími se ochrany zdraví a bezpečnosti a nenavštěvovali chrám, pokud mají příznaky covidu-19 nebo byli nedávno tomuto viru vystaveni.

Abychom pomohli navštívit chrám všem, ačkoli je kapacita omezena, povzbuzujeme členy Církve, aby se na obřady registrovali s velkým předstihem, aby zvažovali účast na jednotlivých chrámových obřadech a aby v případě, že se v rezervovaném termínu nebudou moci dostavit, rezervaci zrušili co nejdříve, aby tento termín mohli využít druzí.

Církevní vedoucí a pracovníci se snaží rozšířit kapacitu, aby mohlo chrám navštěvovat více návštěvníků hned, jakmile to bude bezpečně možné. Na základě zpětné vazby, kterou jsme obdrželi, pracujeme rovněž na vylepšení chrámového rezervačního systému. Veškerá rozhodnutí týkající se chrámů se řídí ohledy na blaho členů Církve a touhou být dobrými občany. Přejeme si, aby se každý mohl těšit z požehnání plynoucích ze služby a uctívání v domě Páně.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.