Tisková zpráva

Církev Ježíše Krista pomáhá s novým očkováním proti malárii v Africe

Vakcínu dostane téměř 40 000 dětí

Malaria01Download Photo

Na konferenci Global Vaccine Impact Conference, která se konala 15. června 2023 ve Španělsku, oznámila organizace Gavi, the Vaccine Alliance, že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů přispěla částkou 3 miliony dolarů na podporu historické očkovací kampaně proti malárii v Africe.

Dar Církve posílí koordinované úsilí organizací Gavi, UNICEF, Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších subjektů při zajišťování a distribuci nové vakcíny proti malárii RTS,S. Díky pomoci Církve obdrží jako přímý důsledek tohoto daru přibližně 39 500 afrických dětí čtyři dávky potřebné k získání imunity proti malárii. Jedná se o součást rozsáhlé víceleté kampaně, jejímž cílem je do roku 2025 naočkovat 4,5 milionu dětí.

„Malárie zůstává v Africe jednou z nejsmrtelnějších nemocí, která každoročně zabíjí tisíce malých dětí,“ řekl Guillaume Grosso, který v Gavi působí jako ředitel pro zapojení státního a soukromého sektoru, vztahy s dárcovskými organizacemi a kampaně. „Díky důležitým finančním prostředkům od dárců, jako je Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, můžeme při zavádění vakcíny pomoci ochránit více ohrožených dětí.“

Podle organizace Gavi zemřelo v roce 2021 v Africe na malárii přibližně 475 000 dětí mladších pěti let, což z malárie činí největšího zabijáka dětí na kontinentu – donedávna však nebyla k dispozici žádná vakcína. Vakcína proti malárii se vyvíjí již více než 18 let. Vakcínu RTS,S schválila Světová zdravotnická organizace pro široké použití v říjnu 2021 po úspěšném pilotním projektu v Ghaně, Keni a Malawi, kde ji obdržel přibližně 1 milion dětí. Jedná se o první vakcínu proti malárii schválenou Světovou zdravotnickou organizací, další se v současné době vyvíjejí.

„Tato velmi potřebná nová vakcína proti malárii RTS,S pomůže ochránit tisíce malých dětí před touto smrtelnou nemocí,“ uvedl Gérald Caussé, předsedající biskup Církve. „Jsme vděční, že můžeme být součástí tohoto historického úsilí.“

Vakcína RTS,S působí proti prvokovi Plasmodium falciparum, nejsmrtelnějšímu parazitovi způsobujícímu malárii na světě a nejrozšířenějšímu v Africe. RTS,S je první vakcínou doporučenou k prevenci malárie u dětí v oblastech se středním až vysokým přenosem malárie.

Ghanský ministr zdravotnictví a Svatý posledních dnů Kwaku Agyeman-Manu uvedl, že tato vakcína proti malárii může v zemi ukončit léta utrpení způsobené touto „strašlivou nemocí“.

„V obcích po celé naší zemi jsou lidé nadšeni a poptávka je vysoká,“ řekl.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů podporuje organizaci Gavi, the Vaccine Alliance od roku 2011. Církev poskytuje peněžní podporu významným spolupracovníkům v oblasti očkování s působností po celém světě, kteří zajišťují a dodávají vakcíny, monitorují šíření nemocí, reagují na vypuknutí epidemií, školí zdravotnické pracovníky a rozvíjejí programy na eliminaci nákaz a vymýcení nemocí. Výsledkem tohoto úsilí je více očkovaných dětí a méně ztracených životů v důsledku malárie, spalniček, zarděnek, mateřského a novorozeneckého tetanu, dětské obrny, průjmových onemocnění, zápalu plic, žluté zimnice a dalších nemocí.

„Očkovací programy jsou investicí do lidského kapitálu,“ řekl ministr zdravotnictví Sierry Leone Austin Demby. „Zlepšují veřejné zdraví, průměrnou délku života a pracovní výkonnost. Jsou zálohou na budoucí hospodářskou prosperitu.“

„Toto dlouho očekávané úsilí očkovat děti proti malárii bude skutečně zachraňovat životy,“ uvedla generální presidentka Pomocného sdružení Camille N. Johnsonová. „Je to krásný způsob, jak můžeme pomoci poskytnout úlevu, tak jak by to udělal Spasitel.“

Humanitární úsilí Církve Ježíše Krista

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů poskytuje prostřednictvím svého humanitárního úsilí úlevu od utrpení, podporuje soběstačnost a poskytuje příležitosti ke službě. Řídí se nabádáním Ježíše Krista, abychom sytili hladové, dávali pít žíznivým, poskytovali přístřeší cizincům, šatili nahé a navštěvovali nemocné a sužované.

Humanitární úsilí Církve umožňují štědré dary a dobrovolnická práce Svatých posledních dnů a přátel Církve. Tito dobrovolníci každý rok při různých projektech sociální péče přispívají více než 6 miliony hodinami práce.

Církev finančně podporuje humanitární a rozvojové projekty ve více než 190 zemích a teritoriích a pomáhá všem lidem bez ohledu na jejich rasu, náboženskou příslušnost či národnost. Pomoc, kterou poskytuje, je založena na základních zásadách osobní zodpovědnosti, místní podpory, soběstačnosti a udržitelnosti.

Projekt očkování proti malárii je částečně financován organizací LDS Charities Australia.

O organizaci Gavi, the Vaccine Alliance

Gavi je mezinárodní organizace, která byla založena s cílem umožnit dětem žijícím v nejchudších zemích světa získat lepší přístup k novým a nedostatečně používaným vakcínám. Od roku 2000 pomohla tato organizace naočkovat téměř 1 miliardu dětí, čímž zabránila více než 16 milionům budoucích úmrtí.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.