Sitestest01.jpg
Tisková zpráva

Církev Ježíše Krista získala do svého vlastnictví a správy další posvátná místa a historické dokumenty

Převeden byl především chrám Kirtland, některé historické budovy v Nauvoo a rukopisy překladu Bible od Josepha Smitha

V úterý 5. března 2024 bylo vydáno společné prohlášení Kristovy komunity a Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. K tomuto kroku byly zveřejněny odpovědi na často kladené otázky a dodatek, které jsou dostupné v angličtině.

Dnes, v úterý 5. března 2024, byly vlastnictví a správa chrámu Kirtland, několika historických budov v Nauvoo a různých rukopisů a artefaktů oficiálně převedeny za dohodnutou částku z Kristovy komunity na Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Máme společný zájem o tato historická místa a předměty, chováme k nim úctu a jsme odhodláni je zachovat i pro budoucí generace.

Jednání vedoucí k této přelomové dohodě byla zahájena v červnu 2021. „Tato výměna majetku je pro naši církev významná,“ řekl Stephen M. Veazey, president Kristovy komunity. „Díky finančním prostředkům z navýšených darů bude Kristova komunita lépe schopna naplňovat své misijní priority po celém světě, včetně dalšího naplňování božsky předvídaných záměrů týkajících se našeho chrámu v Independence v Missouri.“

„Jsme hluboce poctěni, že se můžeme ujmout správcovství těchto posvátných míst, dokumentů a artefaktů,“ řekl Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. „Děkujeme našim přátelům z Kristovy komunity za jejich skvělou péči a za spolupráci při dosavadním zachovávání a ochraňování těchto historických pokladů. Jsme odhodláni v tom pokračovat.“

Chrám Kirtland zůstane historickou budovou. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů ji plánuje v rámci bezplatných prohlídek znovu otevřít veřejnosti 25. března 2024. Podobně se i v Nauvoo 25. března 2024 veřejnosti celoročně a rovněž formou bezplatných prohlídek znovu otevře usedlost rodiny Smithových, Mansion House a obchod z červených cihel. Další podrobnosti o této transakci, získaném majetku a dalších položkách zahrnutých v dohodě budou brzy zveřejněny.

Tento historický převod majetku podtrhuje naši dlouhodobou snahu uchovávat a chránit náboženské a kulturní dědictví a podporovat příslušné příležitosti k růstu a ke službě lidem ve světě.

Kristova komunita je mezinárodní náboženské společenství, jejímž záměrem je pěstovat opravdové vztahy mezi lidmi a s Bohem. Snaží se obnovit na zemi Kristův pokoj a stavět se nespravedlivým systémům, které snižují hodnotu člověka. Kristova komunita potvrzuje, že každý člověk má svou vnitřní hodnotu, a poskytuje lidem místo, kam mohou patřit, kde je druzí mají rádi a cení si jich, kde mohou duchovně růst a objevovat poslání, jež může změnit život člověka i celé společenství.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, celosvětová církev, učí, že náš Otec v nebi a Jeho Syn Ježíš Kristus v naší době znovu povolali žijícího proroka a znovuzřídili kněžskou pravomoc a smlouvy, aby žehnali rodinám a jednotlivcům radostí. Členové Církve se snaží žít podle evangelia Ježíše Krista a dělit se o ně, pečovat o potřebné a sjednocovat rodiny na věčnost. Za svaté písmo považují Knihu Mormonovu a Bibli a chovají k nim lásku.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.