Oficiální prohlášení

Církev vyjadřuje lásku a podporu francouzskému lidu

Na budovách Církve kolem Chrámového náměstí v Salt Lake City vlají francouzské vlajky na půl žerdi

V sobotu 14. listopadu vydali vedoucí Církve ve Spojených státech a v Evropě tisková prohlášení v souvislosti s teroristickými útoky, ke kterým došlo v pátek večer v Paříži.

Starší Patrick Kearon, president území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, řekl:

„V těchto hodinách smutku a bolesti vyjadřujeme jako členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Evropě spolu se všemi slušnými lidmi dobré vůle svou nejhlubší soustrast rodinám a přátelům obětí včerejších hrozných útoků v Paříži. Naše myšlenky i modlitby se obracejí k srdcím, která jsou raněna, a k duším, které jsou obtíženy zármutkem a zoufalstvím.“

A První předsednictvo Církve vydalo v americkém Salt Lake City následující prohlášení:

„Společně s lidmi po celém světě dnes truchlíme nad hrůznou tragédií, která se stala v Paříži. Modlíme se za všechny ty, kteří byli těmito útoky přímo dotčeni, za jejich rodiny a blízké, za vůdce národů, a obzvláště za francouzský lid, který se s vypětím všech sil snaží vzpamatovat z násilí, k němuž došlo, a ze ztrát, které velmi osobním způsobem pociťuje. Nařídili jsme, aby vlajky na Chrámovém náměstí v Salt Lake City byly spuštěny na půl žerdi a aby zde byla na výraz naší lásky a podpory francouzskému lidu vyvěšena francouzská vlajka. V těchto hodinách nejistoty a zármutku žádáme všechny členy Církve na celém světě, aby se k nám připojili v modlitbě o to, aby pokoj Spasitele Ježíše Krista poskytl útěchu, uzdravení, porozumění a naději všem, kteří to potřebují.“

„Comme des gens du monde entier, nous sommes profondément affligés aujourd'hui par les horribles tragédies qui se sont produites à Paris. Nous prions pour les victimes, pour leurs familles et leurs êtres chers, pour les dirigeants des pays et, tout particulièrement, pour le peuple de France, qui s'efforce de se remettre de la violence et de la perte qui les touchent si profondément. Nous avons demandé que les drapeaux de Temple Square (Salt Lake City, Utah) soient descendus à mi-mât et que le drapeau français soit hissé pour exprimer aux Français notre amour et notre soutien. Dans ces heures d'incertitude et de désespoir, nous demandons aux membres de l'Église de partout de prier avec nous pour que la paix du Sauveur Jésus-Christ apporte la consolation, la guérison, la compréhension et l'espérance.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.