Tisková zpráva

Církevní časopisy jsou nyní dostupné zdarma

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v srpnu 2023 oznámila, že nabídne předplatné svých tří časopisů v tištěné podobě zdarma.  Jde o časopisy „Liahona“ (pro dospělé), „Pro posílení mládeže“ (pro mládež ve věku 12 až 18 let) a „Kamarád“ (pro děti).

Magazines 01
Magazines 01
Domácnosti po celém světě budou moci již brzy obdržet zdarma předplatné kteréhokoli či všech církevních časopisů, které obsahují příběhy členů, podporují v domově soustředěné studium evangelia a každý měsíc přinášejí nové poselství člena Prvního předsednictva nebo Kvora Dvanácti apoštolů.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Počínaje 1. prosincem 2023 si může kdokoli, kdo má církevní účet Church Account, tedy členové i přátelé, sjednat pro domácnost zdarma jedno roční předplatné jednoho či více církevních časopisů.

Starší Dieter F. Uchtdorf uvedl: „Když v domově důsledně studujeme evangelium, přibližujeme se Ježíši Kristu. Církev si přeje nabídnout lepší přístup ke slovům proroků, a tak jsme nadšeni z toho, že můžeme tištěné výtisky církevních časopisů začít poskytovat bezplatně.“

Církevní časopisy v posledních letech prošly významnými změnami, aby podpořily členy v každé věkové skupině v jejich úsilí učit se evangeliu Ježíše Krista a žít podle něj. Tyto časopisy jsou nyní dostupné v tištěném i elektronickém formátu v 50 jazycích. Další jazyky jsou dostupné elektronicky.

Předsednictvo území Evropa-střed povzbuzuje všechny, aby této příležitosti využili a těšili se z ní: „Modlíme se o to, aby se členové rodin dokázali více sblížit, spojili se s Kristem prostřednictvím obřadů a smluv a obdrželi plnost radosti díky tomu, že budou slova proroků a svědectví Svatých dostupná v každém domově.“

Chcete-li se o možnosti odebírat církevní časopisy bezplatně dozvědět více, klikněte zde.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.