Tisková zpráva

Členové a misionáři Církve přivítali v Evropě apoštola, navštívil i Prahu

Starší Quentin L. Cook z Kvora Dvanácti apoštolů, druhého nejvyššího řídícího orgánu Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, nedávno zavítal do Evropy, aby se setkal s misionáři, kteří zde působí, s místními členy a s dalšími náboženskými představiteli, a poskytl jim duchovní péči.

Starší Cook svou návštěvu zahájil 16. října v Paříži. Během pobytu v Evropě ho doprovázela jeho žena, Mary Cooková, a střídavě starší Paul V. Johnson s manželkou a starší Gary B. Sabin s manželkou, oba z předsednictva území Evropa.

 

Z Paříže pokračoval starší Cook do Ženevy, Bukurešti, Budapešti a Prahy, kde předal povzbuzení a poučení misionářům (mladým dospělým členům Církve, kteří se po dobu 18–24 měsíců dobrovolně věnují službě a učí druhé o Ježíši Kristu). Starší Cook misionářům radil, aby se spoléhali na Ducha Svatého a studovali nauky evangelia Ježíše Krista. Studiem Bible, Knihy Mormonovy a dalších písem se mohou misionáři i členové Církve přiblížit ke Kristu. Starší Cook také učil, že skrze Ducha Svatého může každý získat vedení a zjevení od Boha.

Starší Cook během své návštěvy rovněž strávil několik večerů se členy Církve na konferencích a zasvěcujících shromážděních, během nichž poskytl duchovní povzbuzení lidem všech věkových skupin. Starší Johnson, president území Evropa, o této zkušenosti řekl: „Návštěva apoštola Páně je neuvěřitelným a výjimečným zážitkem. Je to příležitost vyslechnout si konkrétnější rady pro svou zemi, společenství a rodinu. Tato návštěva má potenciál posílit všechny, kteří se jí zúčastnili, a všechny, kteří se rozhodnou řídit radami, jež během ní zazněly.“

V Praze se starší Cook s manželkou a dalšími místními vedoucími setkal s misionáři a členy Církve ve středu 24. října. Hlavní myšlenka, kterou starší Cook předal českým členům Církve, byla výzva k tomu, aby ve svém srdci i domově budovali Sion neboli Boží království. Členové obdrželi rady ohledně toho, jak vychovávat děti, budovat rovnocenný vztah s manželským partnerem, být příkladem ve své obci a městě či jak světit den sabatu. „Prosil jsem o požehnání pro naše miminko a z úst sedmdesátníka a apoštola jsme dostali požehnání pro každého z nás, včetně dětí. Během večera jsem několikrát z jejich úst slyšel o dětech a k tomu všemu jsem dostal radu, jak bránit svůj domov a srdce v Sionu,“ řekl s vděčností Ivo Meluzín, jeden ze zúčastněných členů.

„Toto setkání byl pro mě neuvěřitelný zážitek. Řečníci mluvili s přímostí a klidem. Cítila jsem obrovskou sílu těch slov, běhal mi mráz po zádech, cítila jsem veliký vliv Ducha Svatého a vím, že všechno, co nás učili, byla pravda. Když jsem slyšela od staršího Cooka slova ‚Ano, znám Jeho tvář, ano, slyšel jsem Jeho hlas,‘ cítila jsem, jako by tam byl s námi Kristus,“ podělila se o své pocity Jana Vojtová.

V České republice žije přes dva tisíce pět set členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, po celé Evropě pak více než půl milionu. Církev zde působí od poloviny 19. století. Celosvětově má Církev více než 16 milionů členů. Starší Quentin L. Cook je od roku 2007 členem Kvora Dvanácti apoštolů. V letech 1960–1962 dobrovolně sloužil na dvouleté misii v Anglii.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.