Tisková zpráva

Členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů si připomenou 90. výročí oficiálního působení Církve v České republice

Ačkoli již v roce 1884 byl v Praze pokřtěn první člen, oficiálně byla Církev v českých zemích založena až o 45 let později. 24. července 1929 starší John A. Widtsoe z Kvora Dvanácti apoštolů, které je druhým nejvyšším řídícím orgánem Církve, zasvětil Československo pro hlásání znovuzřízeného evangelia, čímž byla založena Československá misie Církve a Církev začala v této zemi oficiálně působit. Došlo k tomu na Kněží hoře poblíž hradu Karlštejn.

 

Církev zapustila v Československu kořeny, ale příchod druhé světové války vše změnil. Běžná misionářská práce byla po obsazení země německou armádou přerušena a misionáři byli evakuováni. V roce 1946 se misionáři do Československa vrátili, ovšem nástup komunistů k moci v roce 1948 opět vše změnil. Veřejná činnost Církve byla 6. dubna 1950 zakázána.

Po více než 40 let si členové Církve udržovali víru v tichosti, aniž by ji mohli veřejně vyznávat a aniž by měli pravidelný kontakt s Církví za hranicemi Československa. Opětovného oficiálního uznání se Církvi dostalo 22. února 1990. V květnu 1990 se do Československa znovu vrátili misionáři. V té době bylo v Československu 345 členů.

V pátek a sobotu 26. a 27. července 2019 se členové a přátelé Církve z celé republiky znovu setkají pod Kněží horou u Karlštejna, aby si tyto dva historické milníky připomněli.

Oslavy začnou v pátek večer v Černošicích nedaleko Karlštejna při společném posezení u táboráku. V sobotu dopoledne se ve společenském domě v Zadní Třebani uskuteční setkání s předsednictvem kůlu Praha, novým presidentem České/Slovenské misie Jacobem G. Gehringem a se starším Michaelem Czieslou, sedmdesátníkem – územní autoritou. Po společném obědě se pak účastníci vydají na Kněží horu, kde byla před 90 lety zasvěcena a před 29 lety znovuzasvěcena naše země pro hlásání znovuzřízeného evangelia.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů je křesťanská církev, která má na celém světě více než 16 milionů členů. V České republice žije přes 2 600 členů, kteří se scházejí ve 13 kongregacích zvaných sbory a odbočky. Ústředí Církve pro Českou republiku se nachází v Praze. Od svého znovuzaložení v roce 1990 se Církev těší stabilnímu růstu členské základny. V roce 2016 byl vytvořen první kůl – vyšší správní jednotka Církve odpovídající katolické diecézi. V celé Evropě má pak Církev přes půl milionu členů.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.