Tisková zpráva

Dorůstající pokolení ve Spojeném království a v Irsku „pozvedá druhé tam, kde samo stojí"

‚Dorůstající pokolení‘ Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů odpovědělo 11. září 2021 „ano!“ prostřednictvím služby svým bližním v malém i velkém měřítku. Mladí misionáři a mladí dospělí z celého Spojeného království a Irska ve vzájemné spolupráci souběžně vykonali stovky skutků služby.

11SepDayofService01
11SepDayofService01
Mladí dospělí pracují na úklidu parku.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Mladé dobrovolníky inspirovala slova presidenta Církve Russella M. Nelsona, který vyzval ke konání dobra a zeptal se: „Chtěli byste se stát významnou součástí té nejdůležitější výzvy, toho nejdůležitějšího procesu a toho největšího díla na zemi v dnešní době?“

V londýnském kůlu Hyde Park [kůl je obdobou diecéze] se obvykle pořádala konference mladých dospělých s přenocováním, jejíž náplní bývala výuka, hry, malý projekt služby a taneční večer. Letos si tamní mladí dospělí řekli, že je čas na nějakou změnu. Přáli si přijmout výzvu, aby „pozvedli druhé tam, kde sami stojí“, prostřednictvím toho, že udělají něco pro své okolí a spojí síly s místními charitativními organizacemi a skupinami, aby mohli pomáhat prostými způsoby, které však budou mít na život lidí kolem nich značný pozitivní vliv.

Ve svém okolí lze sloužit mnoha způsoby – dorůstající pokolení si těchto příležitostí povšimlo a nabídlo pomocnou ruku, aby dalo druhým najevo svou lásku a podporu. Ke službě se zavázalo čtyřicet kůlů z celého Spojeného království a Irska. Kůl Belfast udělal sbírku potravin a toaletních potřeb, které pak doručil do Severobelfastské potravinové banky. Členové sboru (kongregace) Britannia vyrobili kartičky, aby pomohli uprchlíkům při studiu angličtiny. Kůl Coventry jménem charitativní organizace Oxfam vybral, roztřídil a zabalil 16 000 použitých dopisních známek, což vyneslo dostatek peněz na zakoupení kozy pro vesnici v jedné rozvojové zemi. Kůlu Manchester se podařilo vybrat tolik potřeb pro afghánské uprchlíky, že se jimi zaplnily dva dodávkové vozy. Kůl Northampton pomohl obnovit arboretum ve Wicksteedském parku v Ketteringu. Jeden z mladých dospělých uvedl: „Když jsem byl malý, chodívali jsme sem slavit narozeniny a na další rodinné akce. Je hezké pomáhat při obnově těchto pozemků, aby se z parku mohli těšit i druzí lidé.“

11SepDayofService02
11SepDayofService02
Mladí dospělí amisionáři pracují ve skupinkách na odklízení sutin ve wicksteedském arboretu.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

11SepDayofService03
11SepDayofService03
Mladé ženy sbírají známky, aby bylo možné zakoupit kozu pro vesnici vjedné rozvojové zemi.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

11SepDayofService04
11SepDayofService04
Mládež amladí dospělí shromažďují potřeby pro afghánské uprchlíky.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Při práci mladí lidé přispívali na sociální sítě s hashtagem #DayToServe, aby se podělili o poselství ohledně služby. V neděli uspořádali setkání po internetu, aby se mohli podělit o své zkušenosti. V rámci společných oslav si měli možnost vyslechnout virtuální vystoupení pěveckého sboru a upřímné projevy radosti ze služby.

Pozornost, kterou dorůstající pokolení věnuje službě, inspiruje lidi ze všech věkových skupin z celého Spojeného království i z ostatních evropských zemí, aby se k tomuto úsilí přidali, zapojili se do něj a sloužili podobnými způsoby. 11. září se stalo dnem služby i pro lidi z dalších částí světa. V německém Frankfurtu se 55 dobrovolníků z Církve připojilo k dalším dobrovolníkům ve službě těm, kteří utrpěli škody během červencových záplav. V okrese Ahrweiler ve spolkové zemi Porýní-Falc členové strhávali poškozené příčky v domech, odklízeli bahno a sutiny, čistili zahrady a sázeli květiny. Jednou z mladých žen, které se tohoto projektu zúčastnily, byla Inês Adrianová (16 let). Řekla: „Udělalo na mě nesmírný dojem, že pomáhalo tolik lidí… a že jsme to všechno dělali zadarmo.“

11SepDayofService05
11SepDayofService05
VNěmecku uklízejí mladí dospělí cyklostezku, která utrpěla při záplavách.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

11SepDayofService06
11SepDayofService06
Tabulka snápisem ‚děkujeme vám' vněmčině jako vzkaz dobrovolníkům voblasti postižené povodněmi.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Členové Církve jsou si rovněž vědomi toho, že služby je zapotřebí během celého roku. V České republice se shromáždily stovky lidí, aby pomohly těm, kteří utrpěli škody během červnového ničivého tornáda. Osmdesát dobrovolníků z Církve oděných do žlutých triček s nápisem „Pomáhající ruce“ pracovalo ve třech vesnicích na odklízení sutin a na opravách. Vojtěch Novotný (24 let) z Pardubic uvedl: „Podle mě je vcelku přirozené, že si lidé navzájem pomáhají.“

11SepDayofService07
11SepDayofService07
Mladí dospělí zČeské republiky pracují na obnově po tornádu.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Dorůstající pokolení Církve mění svět prostřednictvím nesobeckých skutků služby, které obohacují jejich život, zatímco žehnají životu druhých.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.