Tisková zpráva

Generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – čas naslouchat novodobému prorokovi

O nadcházejícím víkendu 6. a 7. dubna se sejdou miliony lidí, aby se zúčastnili výroční generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.

Jedním z charakteristických znaků Církve je víra v to, že Bůh stále promlouvá k novodobým prorokům, stejně jako promlouval k Mojžíšovi, Abrahamovi a dalším v biblických dobách – aby mohli vést Jeho děti. Na generální konferenci, která se koná dvakrát do roka, mohou členové a přátelé Církve Ježíše Krista slyšet hlas Pána poskytující vedení, a to skrze proroka, presidenta Russella M. Nelsona.

Během konference bude mít spolu s presidentem Nelsonem příležitost promluvit mnoho dalších představitelů Církve, včetně členů Kvora Dvanácti apoštolů. Podobně jako prorok přijímají vedení a zjevení od Boha také apoštolové, stejně jako Petr, Jakub, Jan či Pavel z Nového zákona. Hlavní zodpovědností apoštola je svědčit o Kristu a zvát všechny, aby se obrátili ke Spasiteli a rozvíjeli svůj vlastní vztah s Ním.

 

Starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů během generální konference konané v dubnu loňského roku prohlásil: „Svědčím o tom, že Ježíš Kristus je náš vzkříšený a žijící Vykupitel. A slibuji, že budeme-li kráčet v mírnosti Jeho Ducha, On nás povede a bude nás chránit a posilovat.“

Na konferenci také promluví ženy ve vedoucích povoláních a další vedoucí pomocných organizací Církve.

Všichni jsou zváni, aby se zúčastnili výroční generální konference, naslouchali inspirativním poselstvím a dozvěděli se více o Ježíši Kristu.

Rozvrh generální konference konané v dubnu 2019 – přímý přenos:

  • Generální zasedání pro všechny členy se budou konat v sobotu a v neděli 6. a 7. dubna vždy v 18:00 a 22:00 hodin SEČ.
  • Generální kněžské zasedání pro muže ve věku 11 let a více se bude konat v neděli 7.  dubna ve 2:00 hodin SEČ

Členové Církve a přátelé jsou zváni ke sledování a účasti na této konferenci, která bude v češtině vysílána on-line na stránkách CirkevJeziseKrista.cz. Na stránkách ChurchOfJesusChrist.org pak bude konference k dispozici v dalších více než 80 jazycích. Sledujte hashtagy #GeneralniKonference a #GeneralConference na sociálních sítích a podívejte se, jak slova novodobých proroků a apoštolů inspirovala miliony dalších lidí.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů má více než 16 milionů členů po celém světě a více než půl milionu členů a 1 400 kongregací v Evropě. V České republice žije přes 2 500 členů Církve.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.