Téma

Humanitární služby

  • Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů poskytuje pomoc a rozvojové projekty pro humanitární účely v zemích po celém světě. Projekty probíhají bez ohledu na národnost nebo náboženské vyznání příjemců pomoci.
  • Humanitární služby reagují na nouzové situace vyvolané přírodními katastrofami, jako jsou zemětřesení nebo tsunami, nebo katastrofami způsobenými lidmi, jako jsou následky války nebo hladomor. Mohou být také součástí dlouhodobějšího úsilí uspokojit vážné a hlubší lidské potřeby, jako je potřeba zmírnit výskyt či následky nemocí.
  • Během několika hodin od katastrofy se Církev spojí s místními úřady, aby zjistila, jaký materiál a které potraviny jsou zapotřebí. Tato materiální pomoc je poté okamžitě odeslána.
  • Po uspokojení nejnutnějších potřeb hledá Církev i další způsoby, jak pomoci s dlouhodobými potřebami místních lidí. Církev se snaží pomoci lidem k soběstačnosti tím, že je naučí potřebným dovednostem a poskytne jim zdroje pro samostatný život.
  • Projekty pomoci se realizují převážně díky darům od členů Církve, ale i díky příspěvkům lidí z celého světa. Sto procent darů věnovaných Církevním humanitárním službám je využito na poskytování pomoci. Režijní náklady hradí Církev.
  • Humanitární služby Církve financují pět dlouhodobých projektů, které lidem na celém světě pomáhají k větší soběstačnosti. Jde o školení v resuscitaci novorozenců, projekty na zajištění čisté vody, distribuci invalidních vozíků, léčbu zraku a očkování proti spalničkám.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.