Tisková zpráva

Jak můžeme zajistit pokoj ve světě, stát se podobnějšími andělům a zažívat radost? Vánoční zasvěcující shromáždění na tyto otázky poskytuje odpovědi

Vedoucí Církve se během vánočního zasvěcujícího shromáždění podělili o pestrou směsici poselství zaměřených na Vánoce

Co je klíčem k pokoji ve světě? Osobní spravedlivost zakotvená v Knížeti pokoje, Ježíši Kristu. Jak se můžeme chovat více jako andělé? Navštivme osamocené mezi námi s dobrou zprávou o Ježíši Kristu. Co můžeme dělat, abychom zažívali radost? Osvojme si jednoduchost, službu a poklid. Co je oním dokonalým darem, který můžeme dát v jakékoli období roku? Život utvářený podle cesty Ježíše Krista.

Tato poselství pronesli v neděli čtyři vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů během výročního vánočního zasvěcujícího shromáždění s Prvním předsednictvem Církve, které se uskutečnilo v Konferenčním centru v Salt Lake City. Protože tito vedoucí vědí, že Vánoce jsou pro mnohé spojeny se smíšenými pocity – pro někoho jsou obdobím vřelosti a radosti, pro jiné dobou nové a obnovující se bolesti – svá poselství přizpůsobili širokému spektru lidí.

 

President Dallin H. Oaks, rádce v Prvním předsednictvu, připomněl Svatým posledních dnů na celém světě, že jeden z titulů, kterými je Ježíš v písmech označováním, zní „Kníže pokoje“ (Izaiáš 9:6), jehož učení je „evangelium pokoje“ (Efezským 6:15). A shromážděným Svatým připomněl jednoduchý způsob, jak takový pokoj získat.

Spasitel a Jeho apoštolové neměli na zajištění pokoje ve světě žádný jiný program než osobní spravedlivost. – President Oaks

„Spasitel a Jeho apoštolové neměli na zajištění pokoje ve světě žádný jiný program než osobní spravedlivost,“ řekl 87letý president Oaks, bývalý soudce Nejvyššího státního soudu. „Nevystoupili v opozici proti vládě Říma nebo proti režimu místních tyranů. Kázali osobní spravedlivost a učili, že děti Boží mají milovat své nepřátele (viz Matouš 5:44) a žít v pokoji ‚se všemi lidmi‘ (Římanům 12:18). Válka a spory jsou důsledky zlovolnosti; pokoj je plodem spravedlivosti. Požehnání evangelia jsou univerzální a právě tak tomu je i s receptem na pokoj – zachovávejte Boží přikázání. . . . Mezi národy nemůže panovat pokoj, aniž by mezi lidmi, kteří tyto národy tvoří, panovala všeobecná spravedlivost.“

Starší Ulisses Soares, který pochází z Brazílie a jako apoštol slouží druhým rokem, hovořil o tom, jak ho první drsná zima, kterou s rodinou prožil v Utahu, naučila hodnotě služby, jež je pro Krista tak charakteristická. Oné zimy starší Soares uklouzl na náledí a zlomil si zápěstí, což si vyžádalo operaci a několikaměsíční sádru. Jeho manželka měla oboustranný zánět ucha a dva měsíce téměř neslyšela. A jeho 16letý syn (mají tři děti) si při sáňkování poranil záda. Tato rodina, zvyklá na palmy a písečné pláže, se po prudké vánici ocitla ve velikých nesnázích.

[Budeme-li sloužit druhým], Vánoce … nebudou jen dnem či obdobím, ale stavem srdce a mysli. – Starší Soares

Naštěstí, jak řekl starší Soares, jeden soused jim pomáhal odklízet sníh a druhý staršího Soarese vozil do práce, protože se sádrou nemohl řídit. Tyto „andělské bratry“ přirovnal k andělům, kteří v Judeji navštívili osamělé pastýře, aby jim oznámili narození Ježíše Krista.

„S blížícími se Vánocemi přemýšlím, zda se můžeme stát podobnějšími zástupu andělů skrze navštěvování novodobých pastýřů, abychom jim předali dobrou zprávu o Kristu, pokoj a útěchu,“ řekl starší Soares. „A přemýšlím, zda se můžeme stát podobnějšími pastýřům skrze to, že zareagujeme na výzvu, abychom navštěvovali novodobé Jozefy a Marie ve svém okolí a obci a sloužili jim, abychom je ujistili o tom, že Bůh je miluje, bdí nad nimi a stará se o ně.“ Starší Soares dodal, že budeme-li to dělat, „Vánoce … nebudou jen dnem či obdobím, ale stavem srdce a mysli, a radost a láska, jež o Vánocích pociťujeme, budou vždy na dosah.“

Dělejme během letošních Vánoc více toho, co má skutečný význam, a mnohem méně toho, co nemá. Usilujme o to, abychom konali skutky Ježíše Nazaretského – Starší Kearon

Starší Patrick Kearon z předsednictva Sedmdesáti, který vstoupil do Církve jako dospělý na Štědrý den roku 1987, povzbudil ty, kteří jsou příliš zaneprázdněni zaměstnáním a vánočními přípravami, aby se zaměřili na jednoduchost a službu.

„Dělejme během letošních Vánoc více toho, co má skutečný význam, a mnohem méně toho, co nemá,“ řekl starší Kearon, který pochází z Anglie. „Usilujme o to, abychom konali skutky Ježíše Nazaretského – pozvedejme zarmoucené, uzdravujme zkroušené, navštěvujme uvězněné, syťme hladové, odívejme nahé a propůjčujme hlas těm, kteří jsou nevyslyšení, přehlížení a opovrhovaní.“

A těm, kteří se během těchto Vánoc brodí hlubokými zkouškami, starší Kearon doporučil poklid a modlitbu jako klíče k trvalé radosti.

„Věřte, že toto období vám přináší zvláštní dar,“ řekl. „Vyhledávejte tiché chvíle o samotě, kdy můžete přemítat, modlit se a pociťovat láskyplnou dobrotivost Toho, jehož zrození činí radost v životě, ať už je jakýkoli, dostupnou. . . . Věnujte čas tomu, abyste se ztišili, nadechli, podivovali. Pozvedněte zrak. Zaměřte se na Jeho veliký dar – poznání toho, kdo skutečně jste, a porozumění tomu, že zdejší zkoušky pominou a že zdejší radost je jen počátkem radosti, která přijde.“

Pokoj, o kterém mluvil president Oaks, služba, kterou nám doporučil starší Soares, jednoduchost a poklid, ke kterým nás povzbudil starší Kearon – to vše se spojuje v popisu Ježíše Krista jako dokonalého daru, který představila sestra Joy D. Jonesová.

[Ježíš Kristus je] darem, který stále obdarovává. Kéž si tuto pravdu všichni udržujeme v srdci po tyto Vánoce i navždy! – Sestra Jonesová

Tato sestra, jež stojí v čele celosvětové organizace pro děti Církve, ve svém osmiminutovém proslovu, kterým zasvěcující shromáždění zahájila, ukázala dokonalost Kristova daru na příkladu svých rodičů, kteří během jedněch Vánoc, jež zažila jako malá, ze sebe dávali neomezeně jí, jejím sourozencům a dalším lidem.

„V mém životě byli darem, který stále obdarovával, mí rodiče,“ řekla. Jak poznamenala, Ježíš Kristus představuje – mnohem dokonalejším a pro celou věčnost významnějším způsobem – „dar, který stále obdarovává. Kéž si tuto pravdu všichni udržujeme v srdci po tyto Vánoce i navždy!“

Během tohoto nedělního večera pěvecký sbor Tabernacle Choir at Temple Square vystoupil s pěti oblíbenými vánočními skladbami. Nádherným způsobem přednesl písně „Ó, pojďte, vy věrní“, „Neboť dítě narodilo se nám“, „Vánoční zvony znějí“, „Do jeslí ve stáji“ a „Tichá noc“.

Celé zasvěcující shromáždění je ke shlédnutí online (v angličtině):

  

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.