Tisková zpráva

Jarní konference Pomocného sdružení kůlu Praha

Na konci března ženy, následovnice Ježíše Krista, přijely z celé republiky do Prahy. Sešly se v pražské kapli, aby se duchovně obohatily poslovy a podělily se o zkušenosti ze sdílení evangelia, a tak posílily vzájemnou lásku a přátelství.

Motto: „Pročež, stůjte na Svatých místech a nepohněte se.“ (NaS 87:8)

V sobotu 23. 3. 2024 presidentka Pomocného sdružení kůlu Praha Eva Lendělová přivítala v pražské kapli sestry z celé republiky na jarním setkání. Pomocné sdružení (PS) je určeno pro ženy ve věku 18 a více let a jeho cílem je pomáhat zajišťovat časné a duchovní potřeby všech žen v Církvi i jiných potřebných lidí. Pomocné sdružení Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů je jednou z největších ženských organizací na světě.

Školení sestry L. Škodové, 2. rádkyně PS kůlu Praha, v dopoledním bloku patřilo chrámové práci a práci na rodinné historii. „Je třeba nejdříve získat svědectví o Kristu, abychom porozuměli jeho evangeliu a posléze s tímto poznáním mohli vykonávat obřady,“ učil starší Bednár. Následovala diskuse, ze které vyplynulo poznání o propojenosti se Spasitelem v každodenním životě. Sestry se mohly ptát na otázky týkající se práce na rodinné historii a také vydávat svá svědectví o Spasiteli.

Odpolední blok navázal tematicky na blok přechozí. Sestra P. Huťková, 1. rádkyně PS kůlu Praha, hovořila o rodině jako o jednotce pro budování Sionu. Protože díky spásným obřadům máme možnost odčinit chyby a nedorozumění, které jsme způsobili v minulosti, a tak přivádět k Bohu i ty, jenž neměli možnost projít obřady ve svém smrtelném životě. Vyzdvihla důležitost vzájemné lásky mezi členy v rodině, ale také mezi všemi, ať už hovoří jakýmkoliv jazykem.

„A pokud na sebe bereme jméno Ježíše Krista a krok za krokem i Jeho charakter, tak potřebujeme usilovat o to, abychom byli schopni Svaté místo vytvořit kdekoliv, a to dokonce i v jakékoliv osobní, lokální nebo globální situaci. A to nejen pro sebe, ale i pro kohokoliv potřebného, kdo touží na takovém posvátném místě být. Potřebujeme si uvědomit, že tím nejdůležitějším Svatým místem je pro nás sám Ježíš Kristus,“ pronesl ve svém poselství Jan Pohořelický, president kůlu Praha.

V závěru konference sestry shlédly přenos z celosvětového zasvěcujícího shromáždění k oslavě výročí vzniku organizace Pomocného sdružení. Sestry z generálního předsednictva PS povzbudily sledující, jak získat „moc z nebe“ při používání kněžství v běžném životě. Následovalo poselství našeho drahého proroka Russela M. Nelsona: „Drahé sestry, žasnu nad vaší vírou a citlivostí k věcem, které vás vedou k řešení každodenních potřeb pro druhé, v jejich skutečném životě. Kdykoliv pomůžete komukoliv dostat se na Pánovu cestu, shromažďujete Izrael. Máte Božské poslání, které vám doslova umožňuje měnit životy druhých. Vy matky, učitelky a sestry připravujete budoucí generace Pánovy církve.“ Prorok své poselství ukončil láskyplným požehnáním všem sestrám celého světa.

Tímto se završilo Duchem naplněné setkání v Praze a sestry se s pocitem bezpečí Spasitelovy náruče a se silnými duchovními zážitky rozjely do svých domovů.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.