Tisková zpráva

Kampaň na sociálních sítích v Evropě šíří poselství laskavosti

Během měsíce října zdůraznilo území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů obecnou platnost a důležitost laskavosti v rámci kampaně nazvané „Pamatujte na to, abyste byli laskaví“.

Kindness Campaign01
Kindness Campaign01
Scéna zvidea „Děti to vědí nejlépe".2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Tato série videí nám všem připomíná, že máme morální povinnost jednat s druhými laskavě a s úctou.

Kampaň se skládá z osmi krátkých videí. Tato videa byla zveřejňována v pravidelných intervalech – v měsíci říjnu nové video vyšlo vždy dvakrát týdně prostřednictvím sociálních sítí, například na YouTube, Facebooku a Instagramu.

Každé video se po zveřejnění dostalo k mnoha stům lidí a ovlivnilo řadu životů. Videa byla ke zhlédnutí na několika sociálních platformách a kupříkladu na Facebooku vyvolala řadu příznivých ohlasů. Mnoho lidí reagovalo srdečným „Amen!“, jiní byli dojatí a připsali komentář: „Moc milé, rozplakalo mě to.“ či „Nádhera! Zlepšilo mi to náladu.“

„Je snadné si pustit televizi nebo se podívat na internet a najít nespočet příkladů sporů, konfliktů a nesnášenlivosti. Někdy však nevidíme, že mnohem více lidí na světě se snaží prostými laskavými skutky činit dobro. Takové skutečnosti se ztrácejí v množství senzačnějších negativních událostí“, řekl Brian Cordray, vedoucí územního Oddělení publikačních služeb.

„Lidé pociťují inspiraci jít a dělat totéž, když vidí, jak druzí zažívají radost a získávají požehnání plynoucí z laskavosti,“ dodal.

Jedno video se zobrazilo dokonce 3,4 milionům lidí a získalo 1,5 milionu zhlédnutí. Nejde ovšem pouze o čísla, jak Cordray také podotkl: „Náš Spasitel je ztělesněním laskavosti a dal nám příklad tím, že nám přikázal, abychom milovali bližního svého. To jednoznačně zahrnuje pokyn, abychom byli laskaví.“

Kindness Campaign02
Kindness Campaign02
Scéna zvidea „Sjednoceni ve spravedlivosti".2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Členové Církve Ježíše Krista věří, že mají následovat příklad Ježíše Krista tím, že si budou vzájemně projevovat lásku. Šířením poselství laskavosti se Církev snaží inspirovat lidi ve světě k laskavému chování, počínaje domovem a dále širším okruhem lidí v jejich okolí, městě a zemi a nakonec po celém světě.

Tato videa se buď zaměřují na učení církevních vedoucích, nebo zkrátka ukazují příklady toho, jak můžeme být laskavější. Společné téma všech videí lze shrnout slovy presidenta Církve Russella M. Nelsona, která se nacházejí ve videu s názvem „Osobní mírotvorci“:

„Pokoj je možný. Můžeme se naučit milovat své bližní – lidské bytosti – na celém světě.“ Cílem je inspirovat nejen členy Církve Ježíše Krista, ale i lidi všech náboženských vyznání, aby vůči sobě pocítili více lásky a laskavosti.

Kindness Campaign03
Kindness Campaign03
Scéna zvidea „Osobní mírotvorci".2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Videa jsou nyní dostupná na internetu a Církev povzbuzuje všechny, kteří je zhlédnou, aby přijali jejich výzvu k činu: Pamatujte na to, abyste byli laskaví.

Odkazy na všechna videa z kampaně:

Laskavost mění srdce
Děti to vědí nejlépe
Laskavost může změnit svět
Laskavost může zhojit rány
Osobní mírotvorci
Služte jako Spasitel
Mějte se navzájem rádi
Sjednoceni ve spravedlivosti

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.