Životopis vedoucího

Starší Massimo De Feo

Starší Massimo De Feo v době, kdy byl na dubnové generální konferenci roku 2016 povolán sedmdesátníkem – generální autoritou, sloužil jako člen třetího kvora Sedmdesáti v území Evropa.

V roce 1979 získal starší De Feo titul v oblasti přírodních věd na tarantském Moscatiho státním přírodovědném lyceu. V roce 1984, poté co ukončil službu na misii na plný úvazek, začal působit v oblasti mezinárodních vztahů, když získal zaměstnání u ministerstva zahraničí Spojených států a pověření působit na diplomatické misi u italského ministerstva zahraničních věcí.

 

Byl členem několika výborů vlády Spojených států, které se zabývaly bilaterálními smlouvami týkajícími se sociálního zabezpečení, a pracoval jako vedoucí správy státní sociální podpory při americkém velvyslanectví v Římě a v Paříži. Ve svém posledním povolání po více než 30 letech služby působil jako zástupce oblastního referenta pro státní sociální podporu ve Správě sociálního zabezpečení pro území Evropa-jih, severní Afrika a Blízký východ.

Starší De Feo sloužil v mnoha církevních povoláních, například v letech 1981 až 1983 jako misionář na plný úvazek v Italské misii Řím, jako president odbočky, president okrsku, rádce v biskupstvu, vysoký rádce, president kůlu a územní sedmdesátník. Od srpna 2017 starší De Feo sloužil jako druhý rádce v předsednictvu území Evropa a od srpna 2019 slouží jako první rádce.

Massimo De Feo se narodil 14. prosince 1960 v italském Tarantu. V srpnu roku 1984 se oženil s Loredanou Galeandrovou. Jsou rodiči tří dětí.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.