Téma

Náboženská svoboda

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů věří, že je důležité bránit a zachovávat náboženskou svobodu po celém světě.

Několik významných proslovů vedoucích Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zmiňuje postoj Církve k náboženské svobodě:

„Pravda a tolerance
Starší Dallin H. Oaks
Středisko BYU Marriott Center
11. září 2011
Celé znění proslovu
 

V angličtině:

Zachovávání náboženské svobody
Starší Dallin H. Oaks
Právnická fakulta při univerzitě Chapman University
4. února 2011
Celé znění proslovu
Tisková zpráva

„Základní zásady naší Ústavy“
Starší Dallin H. Oaks
Tabernacle v Salt Lake City
17. září 2010
Celé znění proslovu
Tisková zpráva

„My všichni jsme zapojeni“
Starší Russell M. Nelson
Proslov k mladým dospělým v kůlech Boston a Hingham
10. června 2010
Výňatky z proslovu

„Hrozba úpadku náboženství ve veřejném životě“
Starší Lance B. Wickman

Organizace J. Reuben Clark Law Society
11. února 2010
Celé znění proslovu

„Náboženská svoboda“
Starší Dallin H. Oaks
Univerzita Brighama Younga-Idaho
13. října 2009
Celé znění proslovu
Tisková zpráva

O tématu náboženské svobody se zmínila také Jeho Eminence Francis kardinál George z Katolické církve během proslovu na Univerzitě Brighama Younga:

Katolíci a Svatí posledních dnů – partneři v obraně náboženské svobody
Kardinál Francis George
Univerzita Brighama Younga
23. února 2010
Celé znění proslovu (ve formátu PDF)
Tisková zpráva

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.