Tisková zpráva

Nové předsednictvo území Evropa zahajuje svoji službu

Starší Gary B. Sabin začal 1. srpna 2019 sloužit jako nový president území Evropa Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Starší Massimo De Feo bude sloužit jako jeho první rádce a starší Erich W. Kopischke jako jeho druhý rádce. Toto nové předsednictvo území bylo oznámeno v  dubnu.

Celosvětová správa Církve je v současné době rozdělena do 21 zeměpisných oblastí.  Předsednictvo území Evropa v současné době předsedá 493 970 členům ve více než 1 300 kongregacích ve více než 40 zemích a dále 26 misiím a jednomu misionářskému výcvikovému středisku. Je zde také 15 chrámů, jak v                                    provozu, tak ve výstavbě nebo oznámených. Nové předsednictvo bude pod vedením Prvního předsednictva a  Kvora Dvanácti apoštolů poskytovat duchovní a administrativní vedení vedoucím a  členům Církve v  tomto území.

 

Staršímu Garymu B. Sabinovi byla podpora jako sedmdesátníkovi – generální autoritě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vyjádřena 2. dubna 2016. Předtím, než se stal presidentem území, sloužil jako první rádce v předsednictvu území Evropa.  

Starší Sabin sloužil v řadě církevních povolání – např. jako misionář na plný úvazek v Holandsko–belgické misii, jako biskup, president kůlu a územní sedmdesátník.

Starší Sabin se narodil 7. dubna 1954 v utažském Provu a získal magisterský titul v oboru managementu na Stanfordově univerzitě a bakalářský titul na Univerzitě Brighama Younga. V pracovní oblasti se zaměřil na komerční nemovitosti jako zakladatel a předseda představenstva a později jako výkonný ředitel dvou společností registrovaných na newyorské burze. Založil také nadaci Sabin Children’s Foundation, která poskytuje zdravotní péči dětem v rozvojových zemích. V srpnu 1976 se oženil s Valerií Purdyovou a spolu jsou rodiči šesti dětí.

Staršímu Massimu De Feovi byla podpora jako sedmdesátníkovi – generální autoritě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vyjádřena 2. dubna 2016. V té době sloužil jako člen Třetího kvora Sedmdesáti v území Evropa. Starší De Feo sloužil v mnoha církevních povoláních, včetně misionáře na plný úvazek v Italské misii Řím, presidenta odbočky, presidenta okrsku, rádce v biskupstvu, vysokého rádce, presidenta kůlu a územního sedmdesátníka.

Po absolvování misie na plný úvazek začal pracovat v oblasti mezinárodních vztahů, když nastoupil na ministerstvo zahraničních věcí Spojených států a byl pověřen diplomatickou misí v Itálii. Po více než 30 letech služby nakonec působil jako náměstek oblastního zástupce pro federální dávky ve správě sociálního zabezpečení pro oblasti jižní Evropa, severní Afrika a Blízký východ. Starší De Feo se narodil 14. prosince 1960 v italském Tarantu. V srpnu 1984 se oženil s Loredanou Galeandrovou. Jsou rodiči tří dětí.

Staršímu Erichu W. Kopischkemu byla podpora jako sedmdesátníkovi – generální autoritě Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vyjádřena 31. března 2007. Sloužil jako první rádce (2008–2009) a president (2009–2012) předsednictva území Evropa. Než byl starší Kopischke povolán generální autoritou na plný úvazek, sloužil jako koordinátor Seminářů a institutů náboženství v Evropě. Ve své profesi zpočátku pracoval jako nezávislý pojišťovací makléř a později se stal generálním ředitelem pojišťovací společnosti působící po celém Německu. Prvotní odborné vzdělání a akademický titul získal v oblasti obchodu.

Starší Kopischke sloužil v mnoha církevních povoláních, včetně misionáře na plný úvazek v Německé misii Mnichov, presidenta kůlu, presidenta okrsku, vysokého rádce a presidenta odbočky. V roce 2003 byl povolán, aby sloužil jako president Německé misie Berlín.

Erich Willi Horst Kopischke se narodil 20. října 1956 v německém Elmshornu. V prosinci 1978 se oženil s Christiane Glückovou. Jsou rodiči sedmi dětí.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.