DSC_0085.jpg
Téma

Občanství

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů povzbuzuje své členy, aby byli dobrými občany v zemi, kde žijí. Dvanáctý článek víry Církve uvádí: „Věříme, že máme býti podřízeni králům, presidentům, vládcům a veřejným zástupcům, že máme býti poslušni zákona, že ho máme ctíti a podporovati.“
Svatí posledních dnů také věří tomu, že „žádná vláda nemůže existovati v míru, ledaže jsou ustanoveny a zachovávány neporušené takové zákony, které zabezpečí každému jednotlivci svobodné používání svědomí“.

Lidé mají nejlepší postoj k občanství tehdy, když se jedná o partnerství, v rámci něhož lidé a stát spolupracují na zajištění společného dobra.

Být dobrým občanem rovněž znamená přispívat ke zdárnému fungování komunity, v níž žijeme. Celkově vzato se Svatí posledních dnů považují za součást širší společnosti a snaží se ji zkvalitňovat. Mnozí z nich působí jako dobrovolníci v různých institucích občanské společnosti – například v charitativních organizacích, ve školách a v různých spolcích a klubech. Často slouží potřebným v azylových domech, vývařovnách pro chudé a nemocnicích. Snaží se být informovaní ve společenských otázkách a ve volbách hlasují pro čestné kandidáty.

Občanství tudíž spočívá v aktivní účasti ve společnosti, která vybízí k aktivnímu zapojení se, nikoli k izolovanosti. V politické řeči se často vyskytují slova s kořenem civil, která se týkají občanství. Civilizace, civilní, civilizovanost, civilista – všechna tato slova poukazují na to, jak se k sobě vzájemně chováme při budování společné věci. Je to spíše otázka kultury než zákona, povinnosti než požadavku.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.