Oficiální prohlášení

Obdiv, úcta a vděčnost za život královny Alžběty II.

Královna Alžběta II.
Královna Alžběta II.
Královna Alžběta II. při prohlídce náměstí Queen Mother Square v britském Poundbury v hrabství Dorset, 27. října 2016.© Getty Images/Samir Hussein

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydalo ve čtvrtek 8. září 2022 následující prohlášení:

Skonem královny Alžběty II. ztratilo Spojené království a lidé celého světa vznešenou panovnici. Vládla po dobu sedmi desetiletí, v dobách míru i konfliktů, hojnosti i těžkostí, a činila tak s charakteristickou grácií a dobrotivostí.

První předsednictvo, Kvorum Dvanácti apoštolů a členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vzdávají královně obdiv a úctu a vyjadřujeme upřímnou soustrast její rodině a jejímu lidu v těchto těžkých chvílích.

V novodobých písmech nás Pán vyzývá, abychom žili „s druhými v lásce, natolik, že budeš plakati pro ztrátu těch, kteří zemřou“ (Nauka a smlouvy 42:45). Mnohá vyjádření soucitu z celého světa představují láskyplný hold královně Alžbětě II. od těch, kteří ji měli rádi a kteří truchlí spolu s její rodinou a s lidmi Spojeného království a zemí Commonwealthu.

V takovýchto chvílích pociťujeme vděčnost za pozitivní vliv příkladného života a radujeme se z naděje na velkolepé vzkříšení, jež je umožněno díky láskyplné oběti Pána Ježíše Krista.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.