Tisková zpráva

Odpočet do generální konference: 15 dnů s postřehy 15 apoštolů

Od 23. září až do nejbližší generální konference, která se bude konat 5. a 6. října, budou mít členové Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů možnost denně zhlédnout proslov jednoho z apoštolů, který zazněl na poslední generální konferenci v dubnu. Členové se tak budou moci lépe připravit na 189. pololetní konferenci.

Po patnáct dní bude na sociálních sítích zveřejňován jeden krátký klip denně v jednadvaceti jazycích. Záměrem těchto videí je vzbudit ve členech touhu znovu si vyslechnout novodobé apoštoly na generální konferenci, která se bude konat v říjnu.

„Doufáme, že tato videa budou diváky inspirovat k tomu, aby generální konferenci využili na maximum; aby se na konferenci s předstihem duchovně připravili, nachystali si otázky a aby sledovali všechna zasedání,“ vysvětluje Stuart Timon, producent digitálních médií z církevního Oddělení publikačních služeb v území Evropa.

V čele Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů stojí prorok, jeho dva rádci a dvanáct apoštolů. Všech patnáct považují věrní členové Církve za novodobé apoštoly neboli „zvláštní svědky“ Ježíše Krista. Účastníci konference vyjádří podporu Prvnímu předsednictvu, Dvanácti apoštolům a všem ostatním autoritám Církve.

Členové Církve konferenci považují za důležitou událost, protože mají příležitost vyslechnout si zmíněné vedoucí Církve, jimž se, jak věří, dostává přímého vedení od Boha.

189. pololetní konference se bude vysílat 5. a 6. října z utažského Salt Lake City. První předsednictvo, Kvorum Dvanácti apoštolů a další generální autority a vedoucí se během oněch dvou dnů podělí o svá inspirovaná poselství.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.