Tisková zpráva

Přineste světlo světu během letošního vánočního období

Přineste světlo světu je celosvětová kampaň, která si klade za cíl šířit světlo Ježíše Krista ke všem lidem, bez ohledu na to, kde žijí nebo jakým jazykem hovoří. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů vyzývá všechny, aby nechali své světlo zářit tím, že budou lidem kolem sebe projevovat, že je mají rádi, dělit se s nimi o radost a následovat příklad Ježíše Krista.

Toto video zachycuje, jak příběh o narození Ježíše Krista nečekaně rozzářil 27. listopadu 2023 obrazovky na Times Square v New Yorku:

Níže je uvedeno několik námětů z kampaně Přineste světlo světu pro jednotlivce a rodiny, jejichž realizaci můžete zvážit během letošního vánočního období:

  • Různé možnosti, jak se podělit o světlo Ježíše Krista, nabízejí stránky PrinesteSvetloSvetu.org. Najdete tam vánoční videa ke zhlédnutí a sdílení, vánoční hudbu ke stažení, náměty na službu a mnoho dalšího.
  • Na stránkách PrinesteSvetloSvetu.org lze stáhnout seznam padesáti způsobů, jak můžete snadno a přirozeně nechat své světlo zářit. 
  • Na stránkách PrinesteSvetloSvetu.org se nachází také krátká ukázka z evropského vánočního koncertu, který byl uspořádán právě pro vánoční období. Koncert „Svědkové Vánoc – koledy o Kristu“ bude možné sledovat on-line od 10. prosince 2023, a to na stránkách Přineste světlo světu a na YouTube.
  • Nápady z inovativního církevního generátoru náhodných námětů na službu jsou k dispozici v angličtině, francouzštině, portugalštiněšpanělštině.
  • Všichni jsou zváni k tomu, aby se ve facebookové skupině Light the World podělili o inspirativní příběhy, skutky služby a náměty, jak se během vánočního období dělit o Kristovo světlo. Tato stránka je v angličtině, ale příspěvky je možné zveřejňovat v jakémkoli jazyce.
  • Na stránkách ChurchOfJesusChrist.org můžete již nyní zhlédnout každoroční vánoční zasvěcující shromáždění s Prvním předsednictvem, v němž zní písně v podání světoznámého pěveckého sboru The Tabernacle Choir. Je k dispozici v angličtině, francouzštině, němčině, španělštiněportugalštině a v dalších jazycích.

Zapojení do kampaně Přineste světlo světu se stalo každoroční vánoční tradicí pro mnoho společenství lidí na celém světě. Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, řekl, že svět potřebuje světlo Ježíše Krista více než kdy předtím. „Žasnu nad stále větší lidskou dobrou vůlí a laskavostí, které se vždy v tomto posvátném období objeví. Když si připomínáme narození Toho, který je Světlo světa, v každém z nás se zažehne nové světlo. … Díky tomu, že budeme následovat Ježíše Krista, může být svět lepší.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.