Tisková zpráva

Připravovaný třetí díl cyklu „Saints" se ohlíží za historií Církve v Evropě

Příspěvky prvních Svatých posledních dnů posilují víru napříč pokoleními

Britský historik James Perry vnímá dějiny jako způsob, jak „pochopit, proč je vše tak, jak to je“. Jeho zvídavost se změnila ve vášeň a později v profesi. Perry se jako historik a autor třetího dílu „Saints“ [„Svatí“], výpravné historie Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, ve svém výzkumu zaměřuje na život prvních členů Církve ve Velké Británii a v Evropě. Třetí díl má vyjít v první polovině roku 2022.

Perry řekl, že třetí díl představuje s největší pravděpodobností „nejméně známé období církevních dějin“ a že „čtenáři mohou očekávat, že se dozvědí něco více o historii Církve v Evropě a o tom, jak přestála dvě světové války a hospodářské krize. Také se budou moci seznámit s tím, jak se Církev postavila k praktikování polygamie v minulosti a překonala některé finanční a politické tlaky, které zažívala v Americe.“ Tento svazek také objasní, jak došlo k vybudování chrámu ve Švýcarsku a jak ovlivnil výstavbu chrámů po celém světě.

Perry uvedl, že tento svazek „Saints“ bude zahrnovat příběhy o Svatých posledních dnů z Československa, Francie, Německa, Nizozemska, Velké Británie a dalších evropských zemí.

James Perry Image 01
James Perry Image 01
James Perry, PhD, FHEA je spisovatel a historik Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Perry pročítá v rámci své práce dopisy, záznamy a deníky a také prochází sešity s výstřižky a další historické dokumenty, aby našel a ověřil příběhy, na které narazí. Spolu s dalšími historiky se snaží nalézt příběhy, které jsou „natolik zajímavé, že čtenáře přimějí obrátit stránku, dokládají určitou změnu v Církvi a jsou duchovně povznášející. Rovněž se zabýváme kontroverzními událostmi, ale také usilujeme o to, abychom členy Církve informovali, vzdělávali a inspirovali.“

„Vždy mě překvapí, jaké oběti jsou členové Církve ochotni přinášet. Zvláště když si představíte sami sebe v situaci někoho jiného, kdo ztratil své blízké ve válce anebo komu zemřel manžel – ačkoli tito lidé mají všechny důvody odvrátit se od náboženství a od Boha, těsněji k Němu přilnou a jsou stále ochotni přinášet oběti, i když nic nemají. Je to zkrátka velmi inspirující.“

Cyklus „Saints“ je dílem spolupráce mezi historiky a spisovateli,“ řekl Perry. „Jako historik se snažím najít postavy a nabídnout spisovatelům několik různých možností. Jakmile se seznámí se zdroji, které jsme shromáždili, začnou vytvářet nástin toho, jak by příběh mohl vypadat, a vetkávají do něj spousty různých událostí, k nimž v Církvi došlo.“

Perry dále uvedl, že toto dílo by nemohlo vzniknout bez osobních deníků a záznamů, které si lidé vedli od počátků Církve. A vybízí dnešní Svaté posledních dnů, aby činili totéž.

„Jsme jen jedním článkem v řetězci historie Znovuzřízení a máme nárok čerpat sílu od těch, kteří nás předešli. Rovněž sdílíme zodpovědnost zanechat nějaký odkaz těm, kteří přijdou po nás,“ řekl Perry.

Perry si přeje, aby si členové a přátelé Církve v Evropě knihu „Saints“ přečetli a, jak říká, „na základě toho zatoužili snažit se o něco usilovněji, být o něco lepší a čerpat sílu z toho, čím druzí přispěli v minulosti. Dnešní stav Církve v Evropě je do značné míry výsledkem práce těch, kteří nás předešli. Překonávali stereotypy, stavěli budovy, dělili se s druhými o evangelium nebo psali články do novin, přičemž každá z těchto činností bez ustání utvářela Církev a její místo v nynější společnosti.“

James Perry Image 02
James Perry Image 02
James Perry se svou rodinou2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Ti, kteří by si chtěli přečíst první dva díly cyklu „Saints“, si je mají možnost zakoupit v tištěné podobě v distribučních střediscích v blízkosti chrámů Svatých posledních dnů nebo on-line v církevním internetovém obchodě (ve 14 jazycích). Tento cyklus je také k dispozici zdarma v Knihovně evangelia a v dalších formátech zde. Tip pro čtenáře: V závěru každé knihy z tohoto cyklu je zmíněno zasvěcení chrámu; první díl se věnuje chrámu Nauvoo, druhý díl chrámu Salt Lake a třetí díl chrámu ve Švýcarsku.

Kromě výše zmíněného se můžeme každý měsíc těšit na jeden příběh z šestidílného cyklu, který bude postupně zveřejňován na zpravodajských portálech Církve po celé Evropě a jejichž autorem je opět James Perry, jenž k těmto příběhům rovněž sesbíral podklady. Tyto články se budou zabývat přispěním Svatých posledních dnů k založení Církve v Evropě. Cyklus nese název „Milestones and Miracles: The heritage of Latter-day Saints in Europe“ [„Milníky a zázraky: Odkaz Svatých posledních dnů v Evropě“] a začíná příběhem Arthur Winter: „One of Britain’s great gifts to the work of the Church“ [Arthur Winter: „Jeden z největších darů Británie pro dílo Církve“].

O Jamesi Perrym, PhD, FHEA

James Perry se stal členem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Anglii jako mladý muž. Dva roky poté, co se dal pokřtít, sloužil na misii na plný úvazek v Anglické misii Manchester. Cítil se poctěn možností sloužit v oblastech, kde žili misionáři a členové z řad Svatých posledních dnů v počátcích Církve.

Perry po misii vystudoval historii na Lancasterské univerzitě, kde získal bakalářský a magisterský titul a titul doktora filosofie. Je členem Higher Education Academy a dříve působil jako badatel a asistent na Lancasterské univerzitě a ředitel pro univerzitní profesní dráhu a týmy akademické podpory na Newcastle College.

Perry pracuje pro Církev na plný úvazek jako spisovatel a historik a v současné době působí jako president odbočky v severní Anglii, kde žije se svou ženou a dvěma dětmi.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.