Tisková zpráva

Podnikatelky v Maďarsku školí pěstouny.

Křesťansky zaměřená síť pěstounské péče

Organizace Mary’s Smile, založená profesně úspěšnými ženami a matkami, si klade za cíl vytvořit křesťansky zaměřenou síť pěstounské péče pro traumatizované děti. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů spolupracuje s organizací Mary’s Smile na zajišťování finančních prostředků, které této organizaci v posledních šesti měsících umožnily umístit 68 zranitelných dětí do domovů vyškolených pěstounů.

Rodiny jsou důležité. (Fotografie matky a dítěte.)
Rodiny jsou důležité. (Fotografie matky a dítěte.)
Rodiny jsou důležité. (Fotografie matky a dítěte.)2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo
  

Dnes žije v Maďarsku ve státní péči 21 000 dětí a přibližně 7 000 dětí nemá pěstounskou rodinu. Kapacita dětských domovů je omezená, protože stávající sítě pěstounských rodičů nedokáží obstarat dostatek nových pěstounských rodičů.  Většina z oněch dětí byla ve své původní rodině vystavena extrémním traumatům nebo zneužívání či týrání.

Organizace Mary’s Smile hledá a školí pro péči o tyto děti potenciální pěstouny, kterých za posledních šest měsíců vyškolila 40.  Poradenství, terapie a nepřetržitá odborná podpora ze strany této organizace pomohly těmto pěstounům překonat počáteční potíže s umístěním. Úspěšná byla také terapie určená dětem.  Z jednoho dítěte, které před umístěním do pěstounské péče nechodilo do školy, se nyní stal vynikající student a fotbalista.   

Zakladatelé organizace Mary’s Smile [Mariin úsměv] pro ni vybrali toto jméno, protože si dokázali představit Marii, Ježíšovu matku, jak shlíží na jejich dílo, jímž je soucitná pomoc dětem, a usmívá se. Tato organizace poskytuje láskyplnou péči inspirovanou jejím jménem.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.