Nelson-99.jpg
Tisková zpráva

Poselství proroka týkající se generální konference

Aktuální informace týkající se zdravotního stavu presidenta Nelsona a staršího Hollanda

Zatímco se připravujeme na generální konferenci Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která se uskuteční o tomto víkendu, president Russell M. Nelson, který nedávno oslavil své 99. narozeniny, se podělil o své plány týkající se účasti na konferenci.

Drazí bratři, drahé sestry a drazí přátelé, o tomto nadcházejícím víkendu budeme mít drahocennou příležitost zúčastnit se osobně nebo virtuálně naší pololetní generální konference Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Víkendy s generální konferencí jsou dva z mých nejoblíbenějších víkendů v roce. Moc rád se účastním shromáždění v Konferenčním centru v Salt Lake City se všemi, kteří tam přicházejí.

O tomto víkendu však budu generální konferenci sledovat prostřednictvím technologií, tak jako většina z vás. Před třemi týdny jsem upadl a poranil si svalstvo ve spodní části zad. Tato příhoda mi připomněla skutečnost, že se věci v našem životě mohou někdy velmi rychle změnit. Tato fotografie mých rádců a mě byla pořízena na oslavě mých 99. narozenin. O dva dny později jsem upadl.

Naštěstí se uzdravuji. Jak ale řekl můj lékař: „Nemáme mnoho dat týkajících se toho, jak se ze zranění, jako je toto, zotavují 99letí pacienti, a proto vám předepisuji pozvolný a opatrný přístup k léčbě, abyste dosáhl úplného uzdravení.“ Vzhledem k tomu, že já sám jsem před lety předepisoval takovýto přístup svým vlastním pacientům, pociťuji povinnost řídit se nařízeními svého lékaře.

Stále ještě nedokáži dlouho sedět. Doufám však, že své poselství na generální konferenci budu moci předem nahrát, a těším se na to, že se této úžasné říjnové generální konference zúčastním alespoň prostřednictvím technologií.

Modlím se o to, aby každý z nás, ať jsme kdekoli, přistupoval k tomuto posvátnému víkendu se srdcem naplněným vděčností za výsadu naslouchat evangeliu Ježíše Krista, které budou hlásat Jeho služebníci. Kéž je pro vás tato generální konference obdobím radosti a duchovního oživení. Vím, že v mém případě tomu tak bude.

Také starší Jeffrey R. Holland se nadále zotavuje ze svých nedávných zdravotních komplikací, a přestože se jeho stav zlepšuje, bude konferenční zasedání také sledovat ze svého domova.

Členové Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů jsou upřímně vděční za lásku a podporu, kterou vyjadřují členové a přátelé Církve po celém světě. Všichni Bratří jsou vděčni za modlitby, které jsou za ně pronášeny a které jim pomáhají v jejich službě svědčit o Spasiteli Ježíši Kristu.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.