Hamburg-Shooting.jpeg
Tisková zpráva

Prohlášení předsednictva území Evropa-střed ohledně střeleckého útoku v Hamburku

Předsednictvo území Evropa-střed Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydalo toto prohlášení:

„S nesmírným zármutkem v srdci se dozvídáme o střeleckém útoku v Hamburku, k němuž došlo včera večer. Chtěli bychom jménem členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v Evropě vyjádřit rodinám a přátelům obětí nejhlubší soustrast. Truchlíme s těmi, kteří přišli o své blízké. Modlíme se za všechny, jichž se tato zdrcující tragédie jakkoli dotkla, a věříme, že zármutek a strach po čase vystřídá naděje, útěcha a pokoj.“

Předsednictvo území Evropa-střed

Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Starší Massimo De Feo

Starší Erich W. Kopischke

Starší Rubén V. Alliaud

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.