Tisková zpráva

Prohlášení předsednictva Církve v České republice ke čtvrteční přírodní katastrofě

Předsednictvo kůlu Praha – předsednictvo Církve v České republice – vydalo v pátek 25. června 2021 následující tiskové prohlášení:

S velikým zármutkem sledujeme následky přírodní katastrofy, která ve čtvrtek večer postihla některé regiony a obce v naší zemi a vyžádala si několik obětí, mnoho zraněných a obrovské materiální škody. Vyjadřujeme upřímnou soustrast pozůstalým a modlíme se za uzdravení – fyzické i duševní – všech, kteří byli touto katastrofou jakkoli zasaženi. Rovněž vyjadřujeme vděčnost a podporu všem, kteří v těchto hodinách a dnech neúnavně pracují na záchraně životů, zdraví a majetku všech zasažených.

Jako Církev poskytujeme dobrovolnickou pomoc přímo na místě, v koordinaci s místním krizovým štábem. Rovněž intenzivně připravujeme dodávky materiální pomoci, která je v zasažených oblastech v této době nejvíce potřeba. Členové a přátelé Církve mají možnost přispět na pomoc rovněž finančně ve svých kongregacích – vybrané peníze budou v plné výši použity na nákup potřebných prostředků.  

Mimo to zveme členy a přátele Církve, aby se k nám připojili ve společném půstu a modlitbách tuto neděli, 27. června, za to, aby Bůh zvláštním způsobem požehnal všem, kteří to v této době tak naléhavě potřebují. 

S úctou a láskou

Martin Pilka
Michal Hanzal
Roman Čadeni

Předsednictvo kůlu Praha

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.