New-FP.jpg
Tisková zpráva

Prohlášení Prvního předsednictva Církve týkající se chrámů

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vydalo následující prohlášení:


„Kdykoli má Pán na zemi lid, který je poslušen Jeho slov, je mu přikazováno stavět chrámy. Písma popisují vzory uctívání v chrámu od dob Adama a Evy, Mojžíše, Šalomouna, Nefiho a dalších.

Se Znovuzřízením evangelia v těchto posledních dnech bylo znovuzřízeno i uctívání v chrámu, aby žehnalo lidem na celém světě i na druhé straně závoje.

V průběhu staletí byly podrobnosti související s chrámovou prací pravidelně upravovány – včetně změn týkajících se jazyka, stavebních postupů, prezentace nauk a zásad či uchovávání záznamů. Proroci vždy učili, že takovéto úpravy budou probíhat neustále, podle pokynů Pána udílených Jeho služebníkům.

Ze všech míst pro uctívání na zemi je zasvěcený chrám to nejsvatější místo. Jeho obřady jsou posvátné a nemá se o nich mluvit mimo svatý chrám.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.