Další zdroj

Rozhodnutí nejvyššího soudu nemá vliv na nauku o manželství

V pátek 26. června 2015 vydal Nejvyšší soud Spojených států rozhodnutí, že sňatky osob stejného pohlaví jsou legální ve všech státech Spojených států. Církev následně vydala toto prohlášení:

„Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů bere na vědomí, že po dnešním rozhodnutí nejvyššího soudu jsou sňatky osob stejného pohlaví ve Spojených státech legální. Rozhodnutí soudu nijak nemění Pánovu nauku, že manželství je svazek mezi mužem a ženou ustanovený Bohem. Církev bude nadále učit a hájit manželství mezi mužem a ženou jako ústřední součást naší nauky a našeho praktikování, samozřejmě s respektem k těm, kteří mají v tomto odlišné názory.“

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.