Tisková zpráva

Sebevražda – Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů usiluje ruku v ruce se Světovým dnem prevence sebevražd o poskytování pomoci.

Od roku 2003 si každý rok 10. září připomínáme Světový den prevence sebevražd, který zvyšuje povědomí o příčinách sebevražedného chování a o jeho prevenci. Sebevraždy a pokusy o sebevraždu představují z pohledu psychického zdraví po celém světě závažný problém. Každý rok spáchá sebevraždu nejméně 80 000 lidí, přičemž nejméně dvacetkrát tolik se jich o spáchání sebevraždy pokusí.

Většina významných světových náboženství považuje sebevraždu za těžké provinění, protože věří, že sebevražda zkracuje život, který nám dal Bůh. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů si je tohoto problému vědoma, ale učí tomu, že sebevražda je příliš spletitou záležitostí na to, aby smrtelníci člověka, který zemřel, jakkoli soudili. V tomto bodě se církevní Příručka pokynů vyjadřuje jasně: „Člověk, který spáchá sebevraždu, nemusí být za své jednání zodpovědný. Toto může posoudit pouze Bůh.“

„Většina těch, kteří se pokusí o sebevraždu, nechce zemřít; chtějí pouze nalézt úlevu od fyzické, duševní, emocionální či duchovní bolesti, kterou zažívají.“ (https://www.lds.org/study/manual/how-to-help/warning-signs-of-suicide?lang=eng) Osobní problémy se člověku mohou zdát tak hrozné a neřešitelné, že jediné řešení spatřuje ve smrti.

Tragédií sebevraždy je to, že neničí jen jeden život, ale přináší strašlivou bolest a pocity viny i pozůstalým členům rodiny a přátelům. Kristus je připraven poskytnout útěchu a uzdravení duše každému, kdo se mylně domnívá, že je zodpovědný za sebevraždu někoho druhého nebo že jí býval mohl zabránit. Církev povzbuzuje blízké těch, kteří spáchali sebevraždu, aby pamatovali na tento verš v Janovi 14:27: „Pokoj zůstavuji vám, pokoj svůj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.“

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů poskytuje naději a hlubší porozumění těm, kteří o sebevraždě uvažují; rady, materiály a zdroje těm, kteří se takovým lidem snaží pomoci; a útěchu těm, kteří se potýkají s důsledky sebevraždy někoho blízkého. Učí, že Bůh rozumí spletitostem a zkouškám, které na nás doléhají během smrtelnosti a jejíž jsou součástí; sebevražda nevymezuje celý život daného člověka. 

Církev vytvořila mnoho materiálů a zdrojů, které se zabývají osvětou a prevencí v oblasti sebevražd a poskytují útěchu těm, jimž v důsledku sebevraždy zemřel někdo blízký. Všechna videa, materiály a zdroje jsou přístupné na stránkách suicide.lds.org.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.