Tisková zpráva

Seminář organizace Family Services učí mladé dospělé o důležitosti zdravé sexuality

Mladí dospělí z celé Evropy se zúčastnili nedávné prezentace s názvem „Pěstování pozitivního náhledu na sexualitu“, kterou v Berlíně pořádala organizace Family Services Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů v území Evropa-střed. Organizace Family Services byla požádána, aby podpořila konferenci mladých dospělých zaměřenou na službu v rámci berlínských speciálních olympijských her, a to uspořádáním tohoto workshopu, který byl vybrán na základě odpovědí účastníků průzkumu o tom, o jakých tématech by mladí dospělí rádi diskutovali. Tento workshop se konal v Evropě vůbec poprvé a u účastníků se v drtivé většině setkal s pozitivním ohlasem. Diskuse a školení zaměřené na zdravou sexualitu budou pokračovat v rámci podobných projektů.

Toto školení, kterého se zúčastnilo přibližně 140 účastníků, včetně deseti manželských párů, se zaměřovalo na odbourání předsudků mezi mladými dospělými vůči diskusím o sexualitě tím, že vycházelo z vědeckých poznatků a bylo podpořeno materiály, zdroji a zásadami, kterým učí a které vyznává Církev. Workshop se opakoval čtyřikrát, pokaždé s jinou přednášející, jimiž byly: Rocio Gutiérrezová, manažerka organizace Family Services v území Evropa-střed, a Stefanie Dzierzonová, Katja Fischerová a Adriane Cavalliniová, poradkyně organizace Family Services v Německu. „Líbilo se mi, s jakou otevřeností mluvila učitelka o kterémkoli tématu, které bylo nadneseno,“ řekla jedna z účastnic.

Mezi témata probíraná během této přednášky patřila tato: „Moje tělo a jeho božský účel – poznejme a přijímejme své tělo (včetně pohlavních orgánů)“, „Jak mluvit o našem těle“, „Božskost sexuálních vztahů“ a „Zdravá sexualita“, k čemuž patří i důležitost ovládání našich myšlenek a našeho jednání. Tato prezentace také nastínila a blíže rozebrala, jak důležité je rozumět vzájemnému souhlasu, sexuálnímu zneužívání či nebezpečí pornografie.

Jedním ze zdrojů zmiňovaných během semináře byl článek z církevního časopisu Liahona. V článku je citován president Russell M. Nelson, president Církve, který říká: „Každý orgán vašeho těla je úžasný dar od Boha.“ A v článku se dále píše: „… což samozřejmě zahrnuje i orgány pohlavní. Ty byly stvořeny pro moudrý záměr a je na nás, abychom se je naučili používat tak, jak si to přeje Pán.“ (Fostering a positive perspective of sexuality, Liahona, August 2020.)

Mnozí účastníci uvedli, že oceňují, že prezentace byla upřímná a otevřená a že přímočaře rozebírala často tabuizovaná témata. Jeden z účastníků školení řekl: „Líbilo se mi, jak jsme mluvili jednoduše a otevřeně o sexuální intimitě, aniž by nás to přivádělo do rozpaků nebo to bylo mimo rámec toho, co mladí dospělí potřebují slyšet.“

Při diskusi o tom, jak je důležité mluvit o sexualitě otevřeně, školitelé opět citovali z Liahony: „Pokud máme ohledně své sexuality negativní pocity, možná jí jen potřebujeme lépe porozumět.“ (Fostering a positive perspective of sexuality, Liahona, August 2020.)

Další účastnice uvedla, že se jí na prezentaci nejvíce líbilo to, že získala nové poznatky, které objasnily mylné představy, které dříve ohledně sexuality měla. Navíc to změnilo její pohled na věčnou podstatu jejího vlastního těla. Další účastníci ocenili otevřenost Církve ohledně tématu sexuality, zaměřenost na evangelium Ježíše Krista a řešení, materiály a zdroje, jež byly během prezentace zmíněny.

Co dělat, aby si člověk vytvořil zdravý náhled na sexualitu

Zamýšleným účelem tohoto semináře bylo pomoci mladých dospělým uvědomit si, že již nyní mohou udělat něco pro to, aby si vytvořili vhodný náhled na sexualitu a připravili se na zdravý sexuální vztah se svým budoucím manželským partnerem.

Podle prezentace jsou čtyři věci, které člověk může udělat již nyní, aby se připravil:

  • Modlit se a studovat slova proroků, aby měl na sexualitu správný náhled.
  • Učit se o sexualitě z vhodných knih a článků.
  • Stavět se čelem k sexuálním tabu, negativním postojům a mylným představám.
  • Uzdravit se ze sexuálního traumatu nebo sexuálních závislostí, včetně zaobírání se pornografií.

Zdroje a materiály

Pro ty, kteří zápasí se sexuálním traumatem nebo sexuálními závislostmi, včetně pornografie, existuje naděje a pomoc. Níže jsou uvedeny zdroje a materiály, které mohou lidem pomoci najít podpůrné skupiny zaměřené na Krista a další informace, které umožní získat zdravý náhled na sexualitu.

Chcete-li se dozvědět více o tom, čemu Církev učí o zdravé sexualitě:

Liahona, August 2020 (mnoho článků na téma sexuality)

Pomoc s překonáním sledování pornografie:

Program pro odvykání závislosti – uzdravení prostřednictvím Spasitele

Na stránkách www.lifehelpeurope.org lze najít svépomocné skupiny zaměřené na program 12 kroků.

Viz „Program pro odvykání závislosti“

Pomoc s uzdravením ze sexuálního zneužívání:

Uzdravení ze sexuálního zneužívání – uzdravení prostřednictvím Spasitele

Na stránkách www.lifehelpeurope.org lze najít podpůrné skupiny pro ty, kteří se stali obětí sexuálního zneužívání.

Viz „Zneužívání či týrání (připojte se k místní skupině)“

Další doporučené zdroje pro rodiče:  

Jak přistupovat k pornografii: https://www.churchofjesuschrist.org/study/life-help/pornography?lang=ces 

Jak mám se svým dítětem mluvit o zdravé sexualitě? https://www.churchofjesuschrist.org/study/manual/help-for-parents/talk-about-healthy-sexuality?lang=ces 

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.