Téma

Stálý vzdělávací fond

  • Stálý vzdělávací fond (SVF) byl založen v roce 2001 s cílem pomáhat mladým mužům a ženám, poté, co sloužili na misii jako zástupci Církve, získat dobré vzdělání a stát se soběstačnými.
  • Program je financován díky příspěvkům členů a přátel Církve.  Je to neustále se obnovující finanční zdroj, z něhož se peníze půjčují jednotlivcům, aby jim pomohly zaplatit za vyšší vzdělání nebo školení. Poté, co student školu absolvuje a začne pracovat, splácí půjčku s nízkým úrokem a tyto peníze se vrací zpět do fondu.
  • SVF v současnosti pomáhá účastníkům tohoto programu ve věku 18 až 30 let v 31 zemích.
  • Program byl založen podle vzoru Stálého imigračního fondu, který pomohl více než 30 000 členů Církve odcestovat během druhé poloviny 19. století z Evropy do údolí Solného jezera.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.