Tisková zpráva

Starší Patrick Kearon povolán do Kvora Dvanácti apoštolů

Starší Patrick Kearon je nejnovějším členem Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Byl povolán ve čtvrtek 7. prosince 2023 a později téhož dne ho president Russell M. Nelson a další členové Prvního předsednictva a Kvora Dvanácti apoštolů vysvětili.


 

Elder-Kearon
Elder-Kearon
Starší Patrick Kearon.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Povolání ke svatému apoštolství znamená vydávat svědectví světu o božskosti Pána Ježíše Krista,“ řekl president Russell M. Nelson v době svého povolání ke službě v této funkci v roce 1984.

Vedle hlavní zodpovědnosti být zvláštními svědky jména Kristova po celém světě mají tito apoštolové mnoho důležitých administrativních zodpovědností, zatímco dohlížejí na fungování a rozvoj globální Církve. Kvorum Dvanácti apoštolů je druhým nejvyšším řídícím orgánem Církve. Slouží pod vedením Prvního předsednictva, které sestává z presidenta Církve a dvou rádců.

Starší Kearon, který od srpna 2020 sloužil jako služebně nejstarší president Předsednictva Sedmdesáti, zaplňuje uvolněné místo vytvořené úmrtím presidenta M. Russella Ballarda, který zemřel v neděli 12. listopadu 2023. Starší Kearon, který je britsko-irské národnosti, sloužil jako sedmdesátník – generální autorita od 3. dubna 2010.

„Toto posvátné povolání mě naplňuje značnou nervozitou a pokorou,“ řekl starší Kearon. „Budu muset vložit veškerou svou důvěru ve Spasitele, zatímco budu usilovat o to, abych se stal tím, čím potřebuje, abych byl, a vydávat své svědectví o Jeho lásce a světle. Hojnost a milost Ježíše Krista mi do života přinášejí nesmírnou radost a také jsou léčivým balzámem v dobách zkoušek. Miluji Ho. Budu se usilovně snažit Mu sloužit, jak nejlépe dovedu.“

Starší Kearon (62) vyrůstal ve Spojeném království a na Blízkém východě, kde jeho otec pracoval v obranném průmyslu. V deseti letech navštěvoval internátní školu v Anglii, zatímco jeho rodiče byli v Saúdské Arábii. Náročná zkouška spočívající v tomto odloučení formovala trvalé postoje a vnímavost, jež se staly charakteristickým znakem jeho služby.

„Samozřejmě že v mnoha ohledech jsme všichni daleko od domova,“ učil při jedné příležitosti starší Kearon studenty na Univerzitě Brighama Younga. „Přirovnání k našemu věčnému domovu je zřejmé. … Náš Věčný Otec nenechal nikoho z nás odejít z domova, opustit Jeho přítomnost, aniž by nám poskytl možnost přistupovat k Jeho lásce a k Jeho vedení – každý den našeho života.“

V dospělosti starší Kearon žil a pracoval ve Spojeném království, v Saúdské Arábii a ve Spojených státech v řadě odvětví, včetně provozování vlastní poradenské společnosti v oblasti komunikace.

Starší Kearon poznal Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v době, kdy žil v Kalifornii u jedné rodiny Svatých posledních dnů. Tato rodina, jak sám říká, „vedla život naplněný radostí a založený na službě“. O několik let později potkal misionáře na ulici v Londýně a následně byl pokřtěn na Štědrý den roku 1987.

Dva roky po svém křtu se starší Kearon seznámil s Jennifer Hulmeovou, studentkou na Univerzitě Brighama Younga v Provu. Ta byla v Londýně na šestiměsíčním zahraničním studijním pobytu. Po sňatku, který uzavřeli v roce 1991 v chrámu Oakland v Kalifornii, žili 19 let v Anglii a poté se přestěhovali do Utahu, když byl starší Kearon povolán sedmdesátníkem – generální autoritou. Mají čtyři děti: Seana (který zemřel v útlém dětství), Elizabethu, Susannu a Emmu. Mezi církevní pověření staršího Kearona před jeho povoláním generální autoritou patřila povolání územního sedmdesátníka, presidenta kůlu a presidenta odbočky.

Staršímu Kearonovi bude vyjádřena podpora na generální konferenci v dubnu 2024.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.