Tisková zpráva

Starší Bednar se setkává s evropskými pionýry

Apoštol zakončil návštěvu pěti středoevropských zemí

„Setkáváme se se Svatými, kteří kladou základy Církve, jež přetrvají po celé generace,“ řekl starší David A. Bednar z Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, zatímco v říjnu navštívil střední Evropu v rámci cesty zaměřené na službu druhým. Staršího Bednara doprovázela jeho manželka Susan a další vedoucí představitelé Církve při návštěvě pěti zemí: Švýcarska, Albánie, Rakouska, Maďarska a Rumunska.

Cesta začala v sobotu 8. října 2022 ve švýcarské Ženevě setkáním s vrcholnými diplomaty OSN a se zástupci globálních organizací, které spolupracují s Církví na humanitárních projektech. A skončila v neděli 16. října v Bukurešti zvláštní bohoslužbou pro všechny Svaté posledních dnů v Rumunsku.

„Pocítili jsme, že je načase vrátit se a pozvednout hlas ve chvále věrnosti a oddanosti těchto lidí a vydat jim svědectví,“ řekl starší Bednar.

Albánští pionýři

Pionýři Svatých posledních dnů v Albánii čekali na návštěvu apoštola v jejich zemi několik let. „Nejčastěji měříme růst pomocí čísel. Čísla zde nejsou vysoká, ale je snadné pociťovat sílu [albánských] statečných Svatých. Velikou výzvou pro ně bylo odloučení během covidu; nyní se však mohou opět shromažďovat,“ vysvětlil starší Bednar během své návštěvy Tirany, hlavního a největšího města Albánie.

„Abyste byli pionýrem, nemusíte tlačit ruční vozík,“ řekla sestra Bednarová. „Musíte jen mít velikou víru, zejména v oblasti, jako je tato, kde je jen velmi málo členů Církve.“

V úterý 11. října 2022 se v Tiraně konalo mimořádné shromáždění misionářů, kteří slouží v Albánii, na Kypru, v Řecku, v Kosovu a v Severní Makedonii, a večer zaplnili konferenční místnost tamější členové na zasvěcujícím shromáždění.

Jetmir Hysi, president albánského kůlu Tirana, řekl, že Církev letos dosáhla milníku. První misionáři přijeli do této země v červnu roku 1992.

„Církev je tu již přibližně 30 let. Máme mladé muže a [mladé] ženy, kteří uzavírají sňatky a vytvářejí vlastní rodiny. A tak začínáme druhou generaci v Církvi,“ řekl president Hysi.

Dorjana a Erald Veliu jsou prvním mladým albánským párem, který uzavřel sňatek v chrámu. Svatební obřad měli 3. srpna 2005 v německém Frankfurtu. Dnes vychovávají své dvě děti v Církvi.

„Nepovažujeme se moc za pionýry, protože je tu mnoho dalších lidí, kteří toho dokázali mnohem více než my a jsou do Církve zapojeni více než my,“ řekl Erald Veliu, který slouží jako rádce v předsednictvu kůlu. „Když se mě lidé ptají, co to znamená být členem Církve, říkáme, že se snažíme být tím majákem, tím malým světlem, které povede ostatní k cílové čáře.“

Na rok 2023 se připravují oslavy připomínající zorganizování Církve v Albánii.

„Myslím, že budoucnost je zde nadějná. Na tomto základě víry ve Spasitele zde bude i nadále růst velmi silná organizace,“ poznamenal starší Bednar.

Zaměření na dorůstající generaci

V souvislosti s dalším rozvojem Církve ve střední Evropě zaměřili vedoucí velkou část svého pastýřského úsilí na mládež a mladé dospělé, kterým se často říká „dorůstající generace“.

Ve Vídni hovořil starší Bednar o novém průvodci „Pro posílení mládeže“ během zvláštního shromáždění pro mládež a jejich vedoucí.

„Dnes jsem slyšel, že Ježíš a Bůh jsou nám nablízku pokaždé, když Je potřebujeme,“ řekl Jakob Husz, mladý muž z Rakouska.

Sestra Bednarová řekla, že s ohledem na nově oznámený chrám ve Vídni bylo úžasné navštívit právě toto město.

Dalšího shromáždění, při kterém mohli apoštolovi klást otázky mladí dospělí, se zúčastnili také studenti akademie Cumorah Academy, která sídlí v České republice.

„Mládež Církve je budoucností Církve. A ve světě, který je stále chaotičtější a zmatenější, pociťujeme naléhavou potřebu pomoci mladým lidem mít pevné základy na skále Kristově,“ prohlásil starší Bednar.

Chrámy ve střední Evropě

Zatímco Svatí posledních dnů ve střední Evropě prohlubují svou víru, v Rakousku a Maďarsku probíhají plány na výstavbu chrámů.

„Naše rada ohledně chrámu zní: nezaměřujte se na chrám jako na budovu, jakkoli krásné a jakkoli velkolepé tyto budovy jsou. Nejde totiž o budovu. Jde o Pána Ježíše Krista a o to, jak s Ním můžeme být prostřednictvím smluv a obřadů, jež se v chrámu vykonávají, spřaženi,“ učil starší Bednar.

„Církev je zde stále v počátcích. Většina z nás patří k první generaci členů. … Protože nás je málo, tak nás to podle mého názoru posiluje a ceníme si všech požehnání evangelia, včetně chrámu, protože ten tu ještě nemáme,“ řekl Radu Stoica, pionýr Svatých posledních dnů v Rumunsku, který slouží jako president okrsku v Brasově.

V Rumunsku, v zemi plné pravoslavných tradic, žije přibližně 3 000 Svatých posledních dnů.

„Lidé mají víru v Boha. Byli vychováváni s vírou v Boha, ale někdy je obtížné provést určité změny,“ řekl president Stoica, který vstoupil do Církve Ježíše Krista, když mu bylo 9 let.

Starší Bednar zakončil svou cestu návštěvami maďarské Budapešti a rumunské Bukurešti, kde se setkal s misionáři a místními kongregacemi, a následně se vrátil do Utahu.

„V jejich tvářích je mocnými způsoby patrná radost z evangelia, láska a přátelství,“ uvedl na závěr starší Bednar.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.