Tisková zpráva

Starší Christofferson se v Budapešti setkal se starostou Óbudy

Církev zveřejnila umělecké ztvárnění chrámu Budapešť

Starší D. Todd Christofferson z Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů se 1. března 2024 setkal v Budapešti se starostou obvodu Óbuda-Békásmegyer, panem Lászlóem Kissem, aby mu představil Církev a probral s ním podrobnosti týkající se chrámu, který se Církev chystá v dané části města postavit.

Setkání se zúčastnil také starší Brent H. Nielson z Předsednictva Sedmdesáti, starší Jack N. Gerard ze Sedmdesáti, druhý rádce v předsednictvu území Evropa-střed, a president kůlu Budapešť Maďarsko Péter Borsos.

Chrám Budapešť v Maďarsku byl oznámen v dubnu 2019 a místo výstavby tohoto domu Páně bylo zveřejněno v říjnu 2023. Bude to první chrám Církve v této zemi. V současné době musí členové Církve, aby mohli uctívat Boha v chrámu, cestovat do německého Freibergu. Církev nyní zveřejnila umělecké ztvárnění chrámu Budapešť.

Starší Christofferson na setkání vysvětlil, proč Svatí posledních dnů stavějí chrámy po celém světě, a vyprávěl o tom, jak jsou maďarští členové Církve nadšení, že budou mít dům Páně ve své zemi. Starší Christofferson řekl, že „starosta byl velmi vstřícný. Vítá v obci lidi všech vyznání a všechny náboženské skupiny a slíbil, že bude zastáncem přínosu Církve pro místní obec.“ Starosta byl pozván k účasti na dnech otevřených dveří, které se budou konat, až bude chrám postaven a připraven ke slavnostnímu otevření.

„Starosta Kiss a jeho spolupracovníci přivítali představitele Církve velmi vřele a v průběhu diskuse převládal obzvláště přátelský a srdečný duch,“ poznamenal president Borsos.

Církevní delegace předala starostovi malou sošku vzkříšeného Krista a poděkovala mu za jeho laskavost a otevřenost. Starosta Kiss, který je také věřící, dal staršímu Christoffersonovi na oplátku velkolepý dar – 200 let starou ikonu, kterou jeho rodina vlastnila po generace.

„Je to drahocenný předmět. Moc to pro mě znamená a jsem dojat, že jsem od něj dostal tak laskavý a štědrý dar. Má pro mě velký význam, budu si ho vážit a odvezu si ho s sebou domů,“ prohlásil starší Christofferson.

V Maďarsku, které patří mezi středoevropské země, je přes 5 200 Svatých posledních dnů ve více než 20 sborech. První misionáři Církve Ježíše Krista dorazili do Maďarska roku 1885. Po první světové válce misionářská činnost na několik desetiletí ustala. V roce 1988 dosáhla Církev oficiálního uznání maďarskou vládou a o rok později byl v této zemi zasvěcen první sborový dům.

Chrámy Svatých posledních dnů se liší od sborových domů a kaplí, ve kterých se členové scházejí na nedělní bohoslužby. Chrámy se považují za domy Páně, kde se Kristovo učení utvrzuje prostřednictvím posvátných obřadů, které spojují rodinu na věčnost. Členové se tam dozvídají něco více o účelu života a uzavírají tam smlouvy, že budou sloužit Ježíši Kristu a druhým lidem.

Poznámka ke stylistice: Když podáváte informace o Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů, prosím použijte při první zmínce úplný název Církve. Více informací ohledně používání názvu Církve najdete v on-line dokumentu Stylistické pokyny.